Att det har varit problem med leveranser av vaccin mot covid-19 har nog inte gått någon förbi. Och på fredagen kom nya siffror på hur stor minskningen väntas bli.

– Folkhälsomyndigheten har i dag uppdaterat sina prognoser för de kommande månaderna. Och det är tyvärr dystra uppdateringar, sa Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner (SKR) vid en presskonferens på fredagseftermiddagen.

När de första prognoserna gjordes för hur mycket vaccin Sverige skulle få, pekade de på 17,4 miljoner doser det första halvåret i år, med en tyngdpunkt på det första kvartalet. Men de nya prognoserna tyder på att det i stället kommer att handla om 10,9 miljoner doser, med en stor tyngdpunkt på den senare delen av våren.

– Regionerna har från mitten av april kapacitet att ge lika många doser vaccin i veckan som under de tre månader vi hittills har hållit på med vaccinationerna. Det är en tydlig illustration av hur mycket större kapacitet vi har i Sverige jämfört med de leveranser som kommer, sa Emma Spak.

Det här skapar merkostnader för regionerna och inte minst en frustration, både hos allmänheten och hos sjukvården. Emma Spak påpekade att kommunikationsbehovet gentemot allmänheten växer. Och det är en bild som Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne, bekräftar.

– Det är väldigt svårt för oss att planera långsiktigt. Det är mycket avbokningar och ombokningar. Vi lägger mer tid på administration än att vaccinera, vilket är tröttsamt för alla, sa hon på presskonferensen.

En ljusglimt är dock att regionerna är väl förberedda för att vaccinera stora mängder människor, när mer vaccin levereras. Alla regioner uppger att de ligger bra till med sin planering inför fas 4 av vacinationerna.

– Regionerna kommer att kunna vaccinera uppemot 1,2 miljoner personer i veckan. Skulle leveranserna bli större kommer regionerna kunna öka sin planerade vaccination. De planerar nu för att vaccinera under sommaren om det kommer att behövas, sa Emma Spak.

I dagsläget har 84 procent av alla invånare över 90 år fått minst en dos vaccin. Siffran för personer över 80 år är 66 procent.

Uppföljningsrapporter om regionernas planering finns på SKR:s webbplats.