– Vi har ju haft en dialog med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) under ganska lång tid. Vi har tyckt att regionerna borde samordna definitionen av digitala vårdkontakter. Men eftersom tiden gått och vi inte känt att vi fått respons, så går vi före och antar vår egen definition, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Sörmland, till Läkartidningen.

SKR:s definition av en digital vårdkontakt inkluderar ljud och bild, men inte text. Det har fått till följd att vissa digitala vårdgivare som använder chatt inte behövt ta ut patientavgift. Och det har även gällt vid videobesök, om kontakten mellan patient och företag inletts i textform.

Det här har betytt att nätläkarbolagen, som till stor del utgår från Sörmland, ofta kunnat locka patienter med 0 kronor i patientavgift vid läkarbesök. Men med regeländringen ser det ut att ändras.

– Vi har haft 100 kronor för läkarbesök länge. Men då har vissa valt att sortera allt under chatten i stället. Men så kommer det inte att vara längre, säger Monica Johansson, som tillägger att de patientgrupper som tidigare varit avgiftsbefriade naturligtvis kommer fortsätta vara så även i framtiden.

Beskedet välkomnas av den digitala vårdgivaren Doktor.se.

– Nu kommer alla aktörer verka på samma villkor, vilket gör att den digitala vårdens spelregler blir tydligare för både patienter och de regioner som påverkas, säger Martin Lindman, VD och grundare på Doktor.se, i ett pressmeddelande.

Region Sörmland skärper också definitionen av digital vård för att ersättning till bolagen inte ska betalas ut vid sådant som kan likställas rådgivning. För att regionen ska betala för ett besök ska det framöver krävas att vårdgivaren utför »kvalificerad sjukvård« enligt Socialstyrelsens definition.

Ändringarna i Region Sörmland föreslås träda i kraft den 1 juli. Först ska beslut tas i regionstyrelsen och i fullmäktige, och därefter ska företagen få tid på sig att ställa om. Monica Johansson tror inte att förslaget kommer att stoppas.

– Majoriteten är helt överens om det här. Jag skulle bli förvånad om det inte skulle gå igenom.