Läkarstrategen ska arbeta på äldreförvaltningen i Stockholms stad.

– Målbilden är att stärka den medicinska kompetensen på äldreboendena och det kan ske på olika sätt – exempelvis genom fler sjuksköterskor eller ökad läkarnärvaro. Det är också en av sakerna läkarstrategen ska komma fram till – vilket är det bästa sättet att stärka den medicinska kompetensen? säger Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholm, till Dagens Nyheter.

Det är ännu inte helt klart exakt hur läkarens uppdrag ska se ut, men det handlar inte om att vara rådgivande vid enskilda medicinska fall. Tanken är snarare att läkaren ska arbeta med att förbättra strukturerna för vården av äldre.

Läkaren, som ska vara på plats innan sommaren, ska anställas på 18 månader. Därefter ska uppdraget utvärderas.

Erik Slottner tror att läkaren kommer att hjälpa kommunen både genom att stärka den medicinska kompetensen i allmänhet, men också för att hjälpa kommunen att vara bättre förberedd i framtiden.

– Jag hoppas att den här funktionen ska hjälpa till att på sikt skapa en struktur så att vi kommer kunna hantera liknande situationer i framtiden.

I december förra året slog Coronakommissionen fast att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver förstärkas.

Kommissionen konstaterade att ansvaret för läkarinsatser i dag ligger på regionerna och att det ansvaret inte får överlåtas till kommunerna, vilket i princip innebär ett hinder för kommunerna att själva anställa läkare i äldreomsorgen.

Den här uppdelningen vad gäller läkaransvar är inte lämplig och därför anser kommissionen att det bör vara möjligt för kommuner att anställa läkare, något flera riksdagspartier också har öppnat för.

I december gav regeringen Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i uppdrag att utreda en ny äldreomsorgslag. I uppdraget ingår också att titta på om det finns behov av att låta kommunerna utföra patientnära läkarinsatser.

Utredningen ska dessutom se över om varje kommun bör ha en medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL).

Även från läkarhåll har tongångarna om kommunala läkare på ledningsnivå varit positiva.

Distriktsläkarföreningen har till exempel förespråkat att det bör finnas en chefläkarfunktion i kommunerna. Detta för att säkerställa att den högsta medicinska kompetensen finns med när kommunerna tar strategiska beslut.

Läs också:

Kommunala läkare skulle få grönt ljus i riksdagen

Marina Tuutma: Man har inte tagit äldreomsorgen på allvar

Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats

Växjö vill anställa kommunala läkare

Partier öppnar för kommunala läkare