Det är forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin (Camm) som nu – utifrån yrkesgrupp – har tittat närmare på risken att behöva vårdas inneliggande på sjukhus med covid-19 under mars till och med november förra året i länet.

Enligt rapporten sågs en riskökning framför allt i vårdsektorn – med en dubbelt så hög relativ risk för läkare, jämfört med den arbetande befolkningen i stort.

Ungefär lika stor riskökning sågs för sjuksköterskor samt för gruppen sjukgymnaster, naprapater och arbetsterapeuter. En något mindre riskökning sågs för undersköterskor och vårdbiträden.

Totalt sett har forskarna gått igenom uppgifter för 2 984 personer i åldern 18 till 64 år – däribland 56 läkare och 92 sjuksköterskor – som vårdades inom slutenvården med sjukdomen någon gång under den aktuella tidsperioden.

Att arbeta nära andra människor samt att ofta utsättas för andra människors infektioner och sjukdomar var två riskfaktorer. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha justerat för ålder och kön, rökning och olika socioekonomiska faktorer.

– Dessa samband fanns både i det tidiga skedet av pandemin och när uppföljningen avslutades under senhösten och gäller för både män och kvinnor och olika yrkesgrupper, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och verksamhetschef på Camm i ett pressmeddelande.

Enligt TT är Maria Albin och de andra forskarna inte förvånade över att vissa yrkesgrupper sticker ut. Däremot var det mindre väntat att risken att drabbas av svår covid var lika hög i november som i början av pandemin. Det behöver dock inte betyda att arbetsgivaren inte gjort något för att minska risken, enligt Maria Albin.

– Det har varit vintersäsong, när fler människor vistas inomhus och när också luften är torrare, det tror man har betydelse för smittspridningen. Men när det nu visar sig att smittspridning går lättare från person till person under den kalla årstiden, eller nu när det sprids mer smittsamma virusvarianter, är det den ökade risken man måste klara att bedöma och åtgärda som arbetsgivare, säger hon till TT.