2019 kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) överens om att införa sammanhållna vårdförlopp vid komplexa och långvariga sjukdomar. Syftet är att göra sjukvården mer effektiv och jämlik över hela landet.

Det nationella systemet för kunskapsstyrning involverar SKR och regionerna i samverkan med staten. Och där har styrgruppen nu godkänt de två nya personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen som regionerna kan besluta att införa.

Varje år insjuknar uppåt 40 000 personer i landet med en nyupptäckt hjärtsvikt. Enligt styrgruppen är vårdförloppet tillämpligt för majoriteten av dem.

– Det finns stora skillnader i vården i dag, till exempel när det gäller första linjens läkemedelsbehandling, säger Krister Lindmark, överläkare och docent i kardiologi och ordförande i nationell arbetsgrupp hjärtsvikt, i ett pressmeddelande.

– Alla får inte de läkemedel som bör ges. Men det finns också skillnader i tillgång till en sköterskeledd sviktmottagning och tillgång till fysioterapeutledd fysisk träning. Där skiljer det sig väldigt mycket i landet.

Vårdförloppet för osteoporos gäller sekundärprevention, när patienter nyligen haft en fraktur. I Sverige inträffar årligen ungefär 85 000 osteoporosrelaterade frakturer bland människor över 50 år.

En stor riskfaktor är om patienten redan haft en fraktur. Och i den gruppen råder underdiagnostik och underbehandling, menar styrgruppen.

– Alla erbjuder inte den frakturkedja vi eftersträvar i vårdförloppet. Det finns olikheter och utmaningar både geografiskt, socioekonomiskt och strukturellt. Många ställen har en väldigt bra vård, men det finns också många platser där man inte har någon uppföljning efter fraktur, säger Kristina Åkesson, professor i ortopedi vid Lunds universitet och ordförande för den nationella arbetsgrupp som tagit fram vårdförloppet.

Vårdförloppen finns på webbplatsen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 

Läs även:

Tre nya vårdförlopp godkända

Tre nya vårdförlopp går ut på remiss

Tre vårdförlopp redo att rullas ut

Fler sjukdomar får standardiserade vårdförlopp