Under den senaste tiden har antalet sjukhusvårdade patienter med covid-19 ökat snabbt i Uppsala, och enligt regionen är en tredjedel av patienterna så svårt sjuka att de behöver andningsstöd.

Detta medför ett ökat behov av personal inom intensiv- och intermediärvården. Men Akademiska sjukhuset har uttömt alla andra möjligheter att säkra bemanningen och därför begär regionen nu att krislägesavtalet återigen ska aktiveras.

– Vi har ett allvarligt läge, där vårdbehovet har stigit dramatiskt på kort tid. Vi måste se till att vi har kapacitet för att kunna ta emot fler patienter, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt regionen kommer krislägesavtalet denna gång att omfatta undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär- och intensivvård, samt läkare inom verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Formellt innebär beslutet att Region Uppsala begär att Sobona och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) ska aktivera krislägesavtalet. Om begäran beviljas räknar regionen med att avtalet börjar tillämpas inom de närmaste dagarna.

Med krislägesavtalet kan personal schemaläggas att arbeta 48 timmar per vecka i maximalt fyra veckor för en enskild anställd. I gengäld blir ersättningen sammantaget 220 procent av lönen per timme.

Region Uppsala har tidigare använt krislägesavtalet för undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär- och intensivvård vid Akademiska sjukhuset. Omkring 120 personer berördes av avtalet. Regionen lämnade avtalet i början av februari då situationen för sjukvården hade förbättrats.