Antalet bekräftade fall av covid-19 i Region Uppsala har en sakta stigande tendens. Ännu är det inte tal om en tredje våg, men det finns definitivt en risk att smittspridningen kan ta fart igen. Det beskedet lämnade Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, vid en pressträff på torsdagen.

– För ett par veckor sa jag att vi var på tröskeln till en tredje våg. Nu kan vi konstatera att vi är kvar på andra vågen. Men det finns definitivt möjlighet till att det blir en tredje våg, säger Mikael Köhler.

Vad gäller trycket på sjukvården har Region Uppsala sett en nedgång de senaste månaderna, men sedan några veckor tillbaka handlar det mer om en platåfas när det gäller antalet covidpatienter på sjukhus.

Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, vid pressträffen. Foto: Skärmdump

– Men en platåfas är ingen lugn fas. Vi har fortfarande patienter som kommer in och skrivs ut i stora antal, och många är tyvärr väldigt sjuka när de kommer in, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionssjukdomar, vid pressträffen.

Han pekar samtidigt på att det kommit rapporter från både Region Stockholm och Region Gävleborg om en tredje våg.

– Vi ligger mitt emellan och det är klart att vi måste förbereda oss på något liknande här. Vi förbereder oss ganska intensivt på att skala upp både vårdplatsmässigt, men också mentalt. Det är oerhört svårt att leva med det här hela tiden och att på nytt försöka få medarbetare motiverade och att orka ställa upp på nya kraftansträngningar.

Enligt Fredrik Sund finns det tydliga planer för hur regionen ska göra om det blir fler patienter. Det gäller både platser på vanlig vårdavdelning och intensivvårdskapacitet.

Regionen har också börjat förbereda för ett eventuellt nytt krislägesavtal, framför allt för intensivvården, berättar Fredrik Sund.

– Det är inget som är bestämt ännu, men vi förbereder för att kunna gå så snabbt som möjligt till ett sådant.

Syftet med att förbereda för krislägesavtalet är att man eventuellt kommer behöva få ut mer arbetstid av personalen och skapa bättre möjligheter att ta hand om fler patienter.

– Sammanfattningsvis kan jag säga att vi är beredda på en tredje våg, säger Fredrik Sund.