I ett pressmeddelande skriver Region Sörmland att medarbetaren tillhör den prioriteringsgrupp som sedan en tid erbjudits tid för vaccination. Medarbetaren hade också fått en bokad tid för vaccination – men uteblev eftersom det var en ledig dag.

När personen var tillbaka i tjänst, och skulle arbeta som vaccinatör, vaccinerades hen av en kollega innan arbetspasset började. Enligt Sörmlands riktlinjer skulle medarbetaren dock ha bokat en ny tid för vaccination.

Medarbetaren har varit avstängd under tiden som händelsen utretts, men är nu tillbaka i tjänst efter att ha fått en skriftlig varning. Enligt regionen innebär agerandet ett brott mot prioriteringsordningen vid covid-19-vaccination. Ingen av de personer som skulle vaccineras vid tillfället blev dock utan vaccin på grund av händelsen, skriver regionen i pressmeddelandet.