Feber i en eller några dagar efter vaccination är inte så ovanligt. Men om anställda stannar hemma när de har symtom, förlorar de också lön.

Nu har alla sex vårdfack skrivit ett gemensamt brev till regionledningen i Blekinge. De vill göra en överenskommelse med arbetsgivaren om slopat avdrag på lönen för den som blir sjuk i samband med vaccinationen. I praktiken handlar det om karensavdraget och eventuellt även nedsättning av lön under sjukfrånvaron.

– Vi vill ju att de anställda ska vaccinera sig – både för att skydda sig själva och för att skydda patienterna. Och då är det ju rimligt att arbetsgivaren står för kostnaden för det. Det är ändå ganska många som fått biverkningar som behövt vara hemma, säger Jonas Andersson, ordförande i Blekinge läkarförening.

I brevet skriver de fackliga organisationerna att »många stoppar i sig febernedsättande när de vet att det är av vaccinet man inte mår bra. Vi kan inte se detta som ett rätt sätt att hantera saken på«.

För några veckor sedan framförde läkarföreningen i Sörmland ett liknande förslag. Föreningen förslog full karensersättning eller en ledig dag i samband med vaccineringen.

 

Läs även:

Läkarförening: Full karensersättning eller ledigt vid vaccination