Justitieombudsmannen (JO) har fått en anmälan gällande en video på den sociala medieplattformen Tiktok. I den ska personalen vid en vårdcentral i Stockholmsområdet ha hållit upp sin kölista så att en patients namn och personnummer synts, samt att hen sökt för depression.

Anmälaren skriver att patienten inte gett sitt samtycke till videon och han »verkligen tycker synd om personen«.

Nu begär JO ett yttrande om händelsen från hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm. Myndigheten vill också veta om vårdgivaren har riktlinjer för hanteringen av arbetsrelaterade uppgifter i sociala medier.

Kristdemokraternas Maria Fälth, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger till Resumé att hon är bestört över uppgifterna.

– Nu får det utredas så klart, men det är helt oacceptabelt att patientuppgifter läggs ut i sociala medier eller sprids överhuvudtaget. Vårdpersonalen har tystnadsplikt. Detta äventyrar patientsäkerheten. Oavsett hur detta gick till, får sådant aldrig inträffa.