De senaste åren har Västra Götalandsregionen testat närakuter på fyra olika ställen (se faktaruta) i pilotprojektsform. Först ut var närakuten på Östra sjukhuset som startade 2017. Syftet är att se om den nya vårdnivån kan förbättra det akuta omhändertagandet genom att öka tillgängligheten och avlasta akutmottagningarna. Den ursprungliga tanken var att på sikt starta närakuter på 15 orter i regionen.

Piloterna var en del i det stora och pågående omställningsarbetet i Västra Götalandsregionen.

Egentligen skulle beskedet om fortsättningen för närakuterna ha kommit tidigare. Men försöket förlängdes för ett år sedan. Redan då började politikerna tveka.

– Bollen ligger nu hos oss gruppledare. Vi måste hitta en samsyn och en balans där vi får ihop det på ett så bra sätt som möjligt för invånarna till en så rimlig kostnad som möjligt, och där vi använder vår personal och kompetens så rationellt som möjligt, sa Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen till Läkartidningen då.

Nu står det klart att det inte blir några permanenta närakuter i regionen i den form som projektet drivits i. De närakuter som fortfarande är öppna kommer att stänga vid årsskiftet.

– Vi ska inte kompensera den delvis bristande tillgången till primärvård genom en parallell struktur. Kraften måste läggas på vårdcentraler och jourcentraler, säger Jonas Andersson till Dagens Medicin.

Närakuterna har bemannats med allmänläkare. Det har ställt till med besvär för primärvården som har brist på specialister i allmänmedicin.

– Den mest begränsande faktorn vi har är antalet specialister i allmänmedicin och då ska vi inte sätta dem på akuten för att avlasta, säger Jonas Andersson till Dagens Medicin.

Christina Sjöberg är huvudskyddsombud och styrelseledamot i Västra Götalands läkarförening. Hon välkomnar beskedet. Som Läkartidningen tidigare berättat har den lokala läkarföreningen länge varit kritisk till närakuterna. Huvudproblemet som lyfts fram är att de inte har utgått från primärvårdspatienters behov av akut vård, utan huvudsakligen varit inriktade på att avlasta sjukhusens akutmottagningar.

– Tanken var att närakuten här på Östra sjukhuset skulle fungera som en jourcentral för primärvårdspatienter som inte får tid på vårdcentralen samma dag på eller behöver hjälp efter stängningstid. Men i pilotförsöket har den inte varit öppen för allmänheten. Utan enda sättet har varit att först söka på akutmottagningen, säger Christina Sjöberg till Läkartidningen.

Resultatet har enligt henne blivit att den största närakuten vid Östra sjukhuset har fungerat som en ren avlastningsakut – med finansiering från regionen centralt i stället för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Samtidigt ser hon problem med att närakuten på Östra sjukhuset försvinner.

– Den har varit en otrolig avlastning för vuxen- och barnakuten.

Läkarföreningen anser att man nu behöver ta ett helhetsgrepp med utgångspunkt i patienternas och primärvårdens behov.

– Hur kan de här patienterna få hjälp tidigare i ledet? Målet måste vara att de här patienterna inte ska behöva komma till akutmottagningen överhuvudtaget, säger Christina Sjöberg.

Läs mer:

Politiker tvekar om breddinförande av närakuter

Oviss framtid för närakuter i Västra Götaland

Närakuter oroar läkarföreningar i Västra Götaland

FYRA NÄRAKUTER

De fyra närakuterna som testats på prov i Västra Götalandsregionen.

  • Närakuten på SU/Östra sjukhuset öppnade i november 2017.
  • Närakuten i Tanumshede som gjordes om från jourcentral och utökade sina öppettider i augusti 2018.
  • Närakuten i Skene som gjordes om från jourcentral i april 2019.
  • Närakuten i Lidköping som gjordes om från jourcentral och flyttade in på Lidköpings sjukhus i april 2019.

Pilotprojektet är en del av regionens omställning av vården. Tanken var att 15 närakuter på sikt skulle ersätta de befintliga jourcentralerna. Regionen har beskrivit det som att fler patienter skulle ges vård på rätt vårdnivå och att närakuterna ska förstärka samarbetet mellan primärvård och akutsjukhus. Något som förväntades leda till såväl kortare ledtider på sjukhusens akutmottagningar som ökad medicinsk kvalitet vid det akuta omhändertagandet.