De extra pengarna i lönesatsningen Region Örebro län nu gör ska gå till undersköterskor, specialistsjuksköterskor, vissa läkare och andra som arbetar vårdnära i sjukvården.

– I budgeten för 2021 satsade vi i den politiska majoriteten 50 miljoner extra utöver det normala löneutrymmet. Jag är stolt över att vi nu kan fördela ut det till de medarbetare i sjukvården som sliter dag och natt. Jag är också stolt över att vi nu kommer ge samma generösa OB-tillägg oavsett om du är till exempel undersköterska eller sjuksköterska, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, i ett pressmeddelande.

Enligt regionen är syftet med satsningen att man ska bli mer attraktiv som arbetsgivare och att det ska bidra till att säkra kompetensförsörjningen i framtiden.

Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening, är mycket positiv till att regionen skjuter till mer pengar.

– Vi är ju väldigt glada över den här satsningen. Vi ligger väldigt lågt lönemässigt i vår region, bland bottenskiktet i landet. Det är något vi har sagt i många år, och nu säger även arbetsgivaren det. Det är väldigt glädjande.

För vilka läkare gäller den här satsningen?

– Det man kan säga är att det i den här vändan är specialistläkare som kommer att lyftas. Sedan har man även flaggat för andra satsningar på låglönegrupper i övrigt i läkarkollektivet. Men det kommer att ligga lite längre fram.

Går att säga något om hur stor del av de här pengarna som kommer läkarna till del?

– Man har gjort en stor satsning på att undersköterskorna, alltså Kommunals medlemmar, också ska få OB-ersättning, och jag tror att en ganska stor del går till det. Jag kan inte svara på exakt hur stor del av de här 50 miljonerna som går specifikt till läkarna. Men vi är väldigt glada, så kan man säga.