Beslutet hade skjutits upp flera gånger innan det nyligen klubbades av regionfullmäktige i Gävleborg efter en lång debatt. Saken har mött skarp kritik, bland annat från Distriktsläkarföreningen. I det öppna brevet som publiceras i en debattartikel i Gefle Dagblad i dag torsdag skriver Anna Karin Svensson, som under tio år hade ansvaret för specialistutbildningen i allmänmedicin i Gästrikland, att hälften av de 70 specialister som regionen utbildade under den perioden inte längre finns kvar: »Vad är det som gör att regionen inte har lyckats göra specialistarbetet i allmänmedicin till en attraktiv tjänst? Här uppfattar jag att det stora misslyckandet ligger, det som gör att man nu fattat ett så ödesdigert beslut, vilket inte på något sätt förbättrar viljan att arbeta som specialist i regionen.«

Hon efterlyser en satsning och en omstrukturering byggd på kontinuitet och helhetssyn.

»Precis som det är otänkbart att en kirurgklinik skulle kunna utföra kirurgisk vård och behandling med specialist på plats endast en dag i veckan, så är det man nu erbjuder inom primärvården heller inte allmänmedicin. Det blir en styckevis låtsasverksamhet, som varken ger befolkningen den trygghet och kompetenta basvård den behöver eller bidrar till den effektivitet i sjukvården som det finns god evidens för att fungerande primärvård kan«, skriver Anna Karin Svensson.

Under torsdagen startade Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, samt Marina Tuutma, ordförande för Distriktsläkarföreningen en namninsamling i protest mot beslutet i Gävleborg.

»Konsekvensen för Gävleborg kommer bli att man inte har möjlighet att utbilda tillräckligt många allmänläkare eftersom ST-läkare kommer välja att utbilda sig någon annanstans. I glesbygdsregioner är den främsta rekryteringskällan ST-läkare och när dessa ST-läkare försvinner kommer hela regionen få successivt färre specialister i allmänmedicin«, skriver de.

De ser även en risk att fler regioner tar efter Gävleborgs modell och varnar för att det kommer leda till en »andra klassens primärvård med läkare som inte givits förutsättningar att klara av det tuffa uppdrag som det faktiskt innebär att vara allmänläkare vilket drabbar patienterna som får sämre vård«.

 

Läs även:

Namninsamling mot sänkta kravet om allmänläkare på hälsocentraler
Gävleborg sänker kravet om allmänläkare på hälsocentraler