I januari i år avslöjade Göteborgs-Posten att en privat läkarklinik i Göteborg utfärdat intyg om negativa provsvar för covid-19, trots att PCR-testerna i själva verket aldrig hade skickats iväg för analys. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har inlett en granskning samt förelagt vårdgivaren med ett vite på 750 000 kr.

Dessutom uppmanade myndigheten Åklagarmyndigheten att väcka åtal mot läkaren som drev kliniken. I sin åtalsanmälan skriver Ivo att läkaren i sin yrkesutövning kan ha gjort sig skyldig till osant intygande som är ett brott för vilket fängelse är föreskrivet, samt bedrägeri. »Med hänsyn till att han har missbrukat sin tjänsteställning så ska brottet anses som grovt«.

Läkarens klinik utreds nu gällande flera fall av bedrägeri och grovt osant intygande. Enligt Göteborgs-Posten omfattar de polisanmälningar som gjorts mot kliniken omkring 100 personer.

I samband med avslöjandet blev läkaren avskedad från sin tjänst på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Den 22 mars fick han ett nytt jobb som underläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är en tillfällig anställning som löper ut i slutet av sommaren, enligt GP.

Mathias Alvidius, verksamhetschef på SU, säger till lokaltidningen att sjukhuset har inlett en egen utredning efter att fått kännedom om de pågående utredningarna mot läkaren. Enligt honom har sjukhuset som rutin att alltid kontrollera om någon förekommer i polisregistret och har en läkarlegitimation inför en anställning. Så har även skett i detta fallet. Det är däremot oklart om sjukhuset kände till de pågående utredningarna när läkaren anställdes.

– Men det är självfallet så att vi som arbetsgivare behöver fatta ett skyndsamt beslut om en anställning och yrkesutövning på Sahlgrenska universitetssjukhuset är möjlig mot bakgrund av de här uppgifterna. Sedan är det naturligtvis också så att vi behöver agera arbetsrättsligt korrekt i en sådan här fråga, precis som i alla frågor. Men igen, det är viktigt att vi säkerställer att patientsäkerheten inte är objektivt ifrågasatt för någon medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger Mathias Alvidius till GP.

Under onsdagen togs läkaren ur tjänst tills internutredningen är klar, enligt Dagens Nyheter.

– Det går inte att utesluta att rekryteringsprocessen har brustit i det här specifika fallet, med tanke på att personen är anställd hos oss. Men det är naturligtvis något som den här utredningen får påvisa. Det finns ju en rutin för vilken typ av kontroll man ska göra, till exempel att personen har legitimation, inte är dömd för brottslig handling som omöjliggör anställning i den typen av verksamhet som sjukvården innebär. Men också naturligtvis att man ska ta referens från den chef som senast var chef, säger Mathias Alvidius som svar på Dagens Nyheters fråga om han anser att rekryteringsprocessen har brustit i det aktuella fallet.

 

 

Läs mer:

Läkare misstänkt för falska coronaintyg avskedas

Läkarklinik skrev falska coronaintyg – hotas med vite

Privat läkarklinik polisanmäld efter falska coronaintyg

Sjukhus utreder läkare som misstänks för falska coronaintyg