Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg gör en organisationsförändring som gäller från den 1 oktober i år. Den innebär att de två verksamhetsområdena primärvård/rehab och psykiatri slås samman i ett gemensamt verksamhetsområde. Därmed får de en gemensam ledning.

I samband med detta får primärvårdschefen Lena Andersson Nazzal, som därtill är vaccinsamordnare nu under pandemin, lämna sin chefspost i förtid. När regionen utlyser den nygamla chefstjänsten över verksamhetsområde primärvård, rehab och psykiatri, kommer hon inte att söka den, säger hon till SVT Nyheter Småland. Det ska dock inte påverka rollen som vaccinsamordnare.

Också Maria Wiltz, sjukhuschef över Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett, har fått sitt chefsförordnande uppsagt. Regionen uppger att hon inte kommer söka tjänsten på nytt utan arbeta som läkare på medicinkliniken i Växjö.

Kronobergs läkarförening är kritisk till omorganisationen och att den kommer just nu.

– Vi är åter inne i en period med hård belastning på akutsjukvården på grund av pandemin. Våra chefer och ledare behöver lägga fokus på att verksamheten fungerar och på sin personal, säger föreningens ordförande Johan Danielsson till Smålandsposten.

Alla fem fackförbund i vården la ett förslag till en annan tidsplan, men fick nej av arbetsgivaren. Överlag tycker facken att samverkansprocessen har varit dålig och att processen gått för fort fram.

Men de är också kritiska till behovet av en förändring. Regionen gör förändringen för att stärka den nära vården vilket ingår i ett omfattande projekt med bland annat en stärkt primärvård och hälsofrämjande insatser. Men syftet med den nya organisationen är oklart, menar Johan Danielsson.

– Vi saknar en behovsanalys. Nära vården anges som skäl till förändringen, men vilken nytta detta skulle göra för den nära vården är oklart än så länge.

Sjukvårdsdirektören Roger O Nilsson menar att förändringarna är nödvändiga, trots att de sker mitt under pandemin.

– Vi har en omställning som sker parallellt med pandemin och vi behöver jobba parallellt med den. Sedan får vi gasa och bromsa samtidigt, säger han till SVT.

På frågan om någon av cheferna har gjort ett dåligt jobb, svarar han:

– Inte vad jag vet.