Beslutet att avsluta enhetschefernas förordnanden i förtid fattades i tisdags av sjukhusledningen, rapporterar Östersunds-Posten.

Anna Granvärn, tillförordnad områdeschef för akuten, uppger för tidningen att anledningen till att cheferna byts ut är att akuten under en längre tid haft bemanningsproblem vad gäller sjuksköterskor och undersköterskor. Beslutet att låta cheferna få gå är en del i en omstart som krävs för att verksamheten ska kunna behålla personal.

– Jag kan väl säga att analysen är att vi inte har haft exakt den kompetensen i ledarskapet som vi behöver för att genomföra förändringar. Vi har ett stort gap från där vi skulle behöva befinna oss. Omstarten förutsätter att det kommer in nytt chefskap, säger Anna Granevärn till ÖP.

De två enhetscheferna som fått lämna kommer att ha kvar sina tillsvidareanställningar i regionen och får andra uppdrag.

Läkartidningen söker Jämtlands läkarförening.

Läs också:

KD hoppar av i Jämtland Härjedalen – vill se satsningar på vårdpersonalen