Det var i december som E-hälsomyndigheten oannonserat gjorde förändringen i systemet för läkemedelslistan, rapporterar Dagens Medicin. Det fick följden att läkemedelslistan påverkades i Pascal, en webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel och hela förpackningar till dospatienter.

I stället för att ett läkemedel syns som »aktuellt« i tre månader efter att det slutexpedierats, flyttas det till rubriken »historiska«. Det kan innebära att förskrivaren inte noterar att patienten fortfarande tar läkemedlet.

– Patienten slutar ju inte att ta sitt läkemedel bara för att receptet inte är giltigt längre. I och med förändringen kan läkaren missa att patienten tar läkemedlet och förskriva ett nytt som är helt inkompatibelt, säger Axel Ros, chefläkare i Region Jönköpings län, till tidningen.

Han har anmält problemet till både Läkemedelsverket och Inspektion för vård och omsorg (Ivo). Också Inera, som ansvarar för Pascal, har anmält saken till Läkemedelsverket.

Den 1 maj ska startskottet gå för den Nationella läkemedelslistan. Att införandet kommer mitt under en pågående pandemi har oroat många, en oro som sannolikt förstärks av problemet med Pascal. Bland andra Sveriges Kommuner och regioner vill att införandet skjuts upp. Men än så länge har deras hemställan till regeringen inte hörsammats.

Också nätverket Sveriges läkemedelskommittéer (Lok) är oroliga för att ett införande ska göras just nu.

– Vi ser faran med att mitt i en pandemisituation behöva hantera förändringar och störningar i receptsystemet. Vi har inte administrativ reservkapacitet för det just nu, säger Mårten Lindström, ordförande för Lok, till Dagens Medicin.

 

Läs även:

SKR vill att nationella läkemedelslistan skjuts upp – igen