– Vi hade hoppats att vi hunnit vaccinera så mycket att vi inte skulle gå in i en tredje våg. Men nu ser vi att vi gör det, säger regionstyrelsen ordförande Mikael Johansson (M) till Läkartidningen.

– Då känner vi att det är dags att visa våra medarbetare lite uppmärksamhet för alla insatser, och att de som jobbar extra mycket också får lite extra för det.

All övertid ska ersättas dubbelt, oavsett om en det är en timme eller flera, och oavsett om det är enkel eller kvalificerad övertid, eller om det är fyllnadstid. Det politiska förslaget gällde ursprungligen maj månad. Men på regionstyrelsens möte togs beslutet att det även skulle gälla retroaktivt från den 19 april. Beslutet gäller till den 31 maj, men kan förnyas av regionstyrelsen.

Den dubbla ersättningen ska gälla alla som arbetar i regionen, inte bara inom hälso- och sjukvård.

– Det är för alla som jobbar övertid. Vi har valt att inte dra en gräns, för var vi än drar gränsen är det någon som blir besviken för att den inte får det, säger Mikael Johansson.

Kronobergs läns läkarförening tycker beslutet är bra. »Det kommer att underlätta möjligheten att upprätthålla en acceptabel bemanning«, skriver föreningens ordförande Johan Danielsson i ett mejl till Läkartidningen. Han poängterar dock att specialistläkare i regionen inte har rätt till övertidsersättning och därför inte kan få någon dubbel ersättning. De kommer fortsättningsvis ersättas enbart med flextid.

Däremot har politikerna också beslutat att läkare ska få dubbel ersättning vid tätare jourer. Från det femte jourpasset, sjunde passet med beredskap A och elfte passet med beredskap B, ges dubbel ersättning för den faktiskt arbetade tiden. Däremot kan extra ersättning för jour och beredskap på kort varsel inte ges samtidigt med den dubbla ersättningen.

»Vi tycker det är bra att ersättning för extra jourpass samt vid tätare jourer dubbleras«, skriver Johan Danielsson.

Utöver de höjda ersättningarna, ska alla regionanställda få en sommargåva i form av ett presentkort värt 2 000 kronor. Totalt kommer regionens extra satsningar kosta ungefär 23 miljoner kronor.