Förra hösten var det hela 26 procent fler personer som sökte läkarprogrammen jämfört med året dessförinnan. Ökningen till sjuksköterskeprogrammen var ännu större, 31 procent.

Men till hösttermin 2021 har intresset för läkarprogrammet backat något, visar nya siffror från Universitets- och högskolerådet. Antalet sökande minskar med 3,6 procent. Sjuksköterskeprogrammet har dock alltjämt en ökning, om än lägre än fjolårets: +7,1 procent.

Totalt är det drygt 10 300 som har sökt till läkarprogrammen i höst. I fjol var det strax över 10 700, vilket då alltså var en rejäl ökning från de drygt 8 500 som sökte till höstterminen 2019.

Totalt har antalet sökande till högskolorna ökat med 3 procent till årets hösttermin. Det rör sig om 419 000 personer, vilket kan jämföras med 407 000 i fjol.

Mer statistik finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.