Införandet av elektronisk förskrivning som huvudregel har skjutits fram av Läkemedelsverket ett par gånger tidigare. Det senaste budet har fram till nu varit att elektronisk förskrivning skulle bli huvudregel för alla recept på läkemedel till människor från den 1 oktober.

Datumet har baserats på att E-hälsomyndighetens webbaserade verktyg Förskrivningskollen, som ska vara gratis för alla att använda, skulle vara klar nu i maj. Då skulle verktyget ha lanserats fem månader innan elektronisk förskrivning blev huvudregel.

Förskrivningskollen kommer att lanseras i maj, men den funktion som gör att det faktiskt går att förskriva läkemedel blir framskjuten till november. Det gör också att Läkemedelsverket skjuter fram införandet av elektronisk förskrivning som huvudregel.

– Med tanke på att Förskrivningskollen inte har den funktionaliteten vi förutsett, skjuts kravet fram. Men det är något vi kommer se över nu med högsta prioritet, säger Gustav Sjöstrand, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket.

Det innebär att införandet kommer att skjutas fram för att tajma Förskrivningskollen?

– Ja. För att vi ska kunna ställa det kravet måste alla förskrivare ha tillgång till ett elektroniskt verktyg.

Något nytt datum är inte satt, men det är inte troligt att det blir i år. Läkemedelsverket tar i beaktande att det behöver finnas en marginal från att funktionen införts i Förskrivningskollen till dess att elektronisk förskrivning blir huvudregel, så att förskrivarna hinner bekanta sig med systemet.

– Det är definitivt en faktor vi tar med i beräkningen – att man kommer att behöva lära sig det, säger Gustav Sjöstrand.

I dag är 99 procent av alla recept redan elektroniska och yrkesverksamma läkare har i regel tillgång till kommersiella verktyg för e-recept. Men exempelvis pensionerade läkare som skriver ut ett fåtal recept per år, eller sjuksköterskor i kommunal vård, har inte alltid det. Det finns förvisso kommersiella verktyg som är relativt billiga eller till och med gratis för begränsad användning, men alla är inte villiga att använda dem.

Läkarförbundet har framhållit att det måste finnas ett kostnadsfritt system på plats för alla som har förskrivningsrätt innan pappersrecepten slopas. Men förbundet har ännu inte fått besked om hur Förskrivningskollen kommer att fungera.

»Tyvärr har vi fortvarande inte fått ett klart svar på hur Förskrivningskollen kommer se ut i praktiken«, skriver Marina Tuutma, ordförande Läkarförbundets digitaliseringsråd, i ett mejl till Läkartidningen.

På ett sätt kommer elektroniska recept att vara huvudregel från 1 maj i år, även om elektronisk förskrivning inte blir obligatorisk i år. Från det datumet kommer patienter med svenskt personnummer inte längre att kunna välja att ha pappersrecept när receptet har expedierats första gången. Apotekspersonalen kommer i stället att lägga in pappersrecepten i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut läkemedel.