EMA:s säkerhetskommitté PRAC har alltså kommit fram till att det finns en möjlig koppling mellan Janssens vaccin och blodproppar i kombination med låga nivåer av blodplättar som i sällsynta fall drabbat vaccinerade.

Myndigheten anser att blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar bör anges som en mycket sällsynt biverkning, samt att en varning kring detta tillstånd bör finnas i vaccinets produktinformation.

EMA slår dock fast att nyttan fortfarande överstiger riskerna.

Under en pressträff på tisdagskvällen betonade även Läkemedelsverket att nyttan överstiger riskerna. Folkhälsomyndigheten behöver nu ett par dagar för att ta ställning till hur vaccinet ska användas i Sverige framöver. På pressträffen flaggade Sören Andersson, enhetschef på myndigheten, för ett besked »i närtid«.

I utredningen har åtta fall av allvarlig koagulationsrubbning granskats. Alla fall rör personer under 60 år, och de flesta var kvinnor. Hittills har inga specifika riskfaktorer kunnat identifieras. Så här långt har mer än 7 miljoner personer fått vaccinet i USA.