De blodproppar som upptäcks tycks vara av samma typ som misstänkts i samband med Astra Zenecas vaccin. Det rör sig om en mycket ovanlig typ som uppstår i samband med låga nivåer av blodplättar.

Säkerhetskommittén skriver i ett pressmeddelande att fyra allvarliga fall har rapporterats, varav ett med dödlig utgång. Ett av de fyra fallen inträffade under den kliniska prövningen, medan övriga inträffade efter att vaccinet börjat användas.

Än så länge används Janssens vaccin endast i USA. EMA rekommenderar ett godkännande av Janssens coronavaccin i EU, men ingen medlemsstat har ännu börjat använda det.

EMA påpekar att inget orsakssamband mellan vaccinet och blodpropparna har fastställts. Säkerhetskommittén kommer att utreda de rapporterade fallen och besluta om någon åtgärd är nödvändig, vilken vanligen består av en uppdaterad produktinformation.

 

Läs även:

EMA: Möjlig koppling mellan Astras vaccin och koagulationsrubbning

EMA rekommenderar att Janssens vaccin godkänns

Folkhälsomyndigheten ger Astra Zencas vaccin grönt ljus för 65+