Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Målet var att få hem utskrivningsklara patienter snabbare och på så sätt frigöra vårdplatser på sjukhusen och minska vårdköerna.

Sedan dess har tiden som patienter som ligger kvar i onödan på sjukhus minskat stadigt. Under perioden 2017–2020 ökade andelen patienter som skrivs ut samma dag som de är utskrivningsklara inom somatisk vård från 13 till 67 procent, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Nu slipper patienter som behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet ligga och vänta på att få komma hem när de inte längre är i behov av sjukhusvård. Det är ett resultat av en nära samverkan mellan kommuner och regioner i varje län, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, i ett pressmeddelande.

Sedan 2017 har medelvårdtiden som utskrivningsklar minskat från 4,6 till 2,1 dagar inom den somatiska vården. Antalet vårddagar på sjukhus har minskat med 75 procent. Enligt rapporten motsvarar det drygt 1 000 frigjorda vårdplatser till ett värde av nästan 10 miljarder kronor under fyraårsperioden.

Tittar man på den psykiatriska vården har antalet vårddagar för utskrivningsklara minskat med 39 procent. Den genomsnittliga vårdtiden har sjunkit från 6,1 till 4,0 dagar.

 

Läs även:

Rapport: Utskrivningsklara kvar kortare tid på sjukhus efter ny lag

Läkare på språng bäddar för tidig hemgång