Socialstyrelsen har beslutat att de prövande ska få fem försök på sig i stället för dagens tre för att skriva det teoretiska kunskapsprovet, som är den första delen av det medicinska kunskapsprovet för läkare med examen utanför EU/EES. Det innebär att prövande som missat tre gånger och tidigare fått besked om att Socialstyrelsens väg mot en svensk läkarlegitimation är stängd, får två ytterligare chanser på sig.

– Vi är jätteglada, säger Jason Levine som är utbildad i USA och har skrivit det teoretiska provet två gånger.

Internationella läkarföreningen i Sverige (ILF), som var med på mötet med Socialstyrelsen, har länge drivit på för att de prövande ska få fem försök på sig. Föreningen är en intresseförening inom Läkarförbundet.
– Vi har kämpat väldigt hårt för detta sedan vår förening bildades 2019. Det har varit en kärnfråga för oss. Vi tror att stressen kommer minska med fler försök. Det blir intressant att se hur det påverkar statistiken och om fler klarar vid fjärde eller femte försöket, säger Mohammad Qutait, ST-läkare akutsjukvård och ordförande i ILF.

Samtidigt vill de utlandsutbildade läkarna se fler förändringar. De vill bland annat ha en oberoende granskning av provet.

– Det handlar inte om provets svårighetsgrad i sig och vi tycker givetvis inte att man ska offra patientsäkerheten. Snarare tror vi att det finns förbättringspotential just avseende patientsäkerhet, säger Mohammad Qutait.

En kritik mot provet som framförts sedan start är att provet ibland har fokus på vissa prekliniska frågor som inte är relevanta i den kliniska verksamheten. Där vill ILF se en förändring.

En grupp utlandsutbildade läkare som inte tillhör ILF har tidigare sagt att de ska bojkotta nästa teoretiska kunskapsprov i maj och i stället demonstrera utanför Socialstyrelsen i Stockholm. Nu läggs planerna på is, enligt Jason Levine.

– Många vill fortfarande demonstrera. Men vi tycker att det är bäst att avvakta och se vad som händer med nästa prov i maj. Vi vill se om frågorna kommer att vara mer kliniskt relevanta då och om fler än 20 procent klarar sig, säger han.

ILF har heller inga planer på att demonstrera. Mohammad Qutait tycker att föreningen har en bra dialog med Socialstyrelsen, Umeå universitet (som ordnar det medicinska kunskapsprovet) och referensgruppen som är knuten till det medicinska kunskapsprovet.

– Vi får igenom våra förslag och känner att vi blir lyssnade till.

I juli införs den nya svenska läkarutbildningen. Det innebär även att nya examensmål införs. Socialstyrelsen för just nu en dialog med Umeå universitet för att se till att det överensstämmer med de nya kunskapskraven för att få en svensk läkarlegitimation.

 

Läs också:

Socialstyrelsen ser över medicinska kunskapsprovet

Så svarar Umeå universitet på kritiken

 

Tidigare artiklar:

Utländska läkare protesterar mot kunskapsprov

Kunskapsprovet – tuff barriär för läkare utbildade utanför EU

»Vi kan inte ändra hur lagstiftningen ser ut«

»Vården går miste om läkarnas kompetens«

Läkare i brev till Socialstyrelsen: »Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Kunskapsprov vållar debatt

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel