Den nya satsningen innebär bland annat att regionerna får ytterligare 2 miljarder kronor för att hantera både covid-19-vården och den vård som fått skjutas upp på grund av pandemin. Tidigare har man avsatt 4 miljarder kronor till detta, vilket innebär att regionerna nu får 6 miljarder kronor.

– Vi vet ju att utbrottet av covid-19 innebär en väldigt hög belastning som fått till följd att förutom att man behövt jobba väldigt hårt också har skjutit upp annan vård. Nu agerar vi återigen för att säkerställa resurser till sjukvården, sa finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff på tisdagen.

Regeringen föreslår också att ytterligare 1,65 miljarder kronor ska gå till storskalig testning och smittspårning. Det innebär att det totalt avsätts cirka 10,5 miljarder kronor för testning och smittspårning 2021.

Ytterligare en miljard kommer att avsättas för köp av vaccin. Dessutom höjs ersättningen för regionernas vaccinationsarbete med 700 miljoner till 3,9 miljarder kronor.

För att säkra tryggheten för enskilda som drabbas av covid-19 förlängs även en rad olika stöd. Det handlar exempelvis om karensavdraget, ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna och kompensationen till arbetsgivare för ökade kostnaderna för sjuklöneersättningar.

– Vi förlänger också det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna för samtliga sjukskrivna. Det handlar dels om att det ska vara enkelt att stanna hemma, dels om att inte sätta ytterligare tryck på sjukvården, sa biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP) på pressträffen.

Förslagen har tagits fram i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna och finns med i en extra ändringsbudget och i vårändringsbudgeten för 2021 som presenteras den 15 april.