Den andra vågen under slutet av förra året återspeglas i SIR:s siffror över överflyttningar av covidpatienter till annan IVA på grund av resursbrist. I oktober var siffran 9,2 procent. I november hade siffran växt till 13,1 procent för att i december nå den andra vågens topp på 16,3.

Det kan jämföras med SIR:s riktmärke för hur många procent av intensivvårdsfallen som får transporteras i ett normalt läge: 2 procent.

Efter jul och nyår har inte siffrorna för covidpatienter sjunkit under 9 procent och nu är vi inne i en tredje våg. I mars flyttades 15,5 procent och siffrorna hittills för april visar på 20, enligt SIR:s utdataportal.

Tittar man på det totala antalet IVA-patienter, alltså inte bara covidpatienter, flyttades 6,7 procent i december. Nu i mars var siffran 5,4. Under 2019 förekom transporter i 1,8 procent av alla intensivvårdstillfällen.

Att flytta intensivvårdspatienter är förenat med risker. Om det finns allvarliga komplikationer kopplade till flyttarna ska nu undersökas.

– Det är en sådan sak som är viktig att följa upp och det pågår en analys om detta. Vi har ännu inte någon sammanställning, men det är en helt adekvat fråga och vi hoppas att inom kort kunna yttra oss om vi har haft några komplikationer, säger Göran Karlström, ansvarig för SIR och medicinskt ledningsansvarig i Region Värmland, till nyhetsbyrån TT.

SIR:s statistik kan ses som något trubbig, såtillvida att den kan innehålla transporter mellan intensivvårdsavdelningar inom samma sjukhus. Men den ger en fingervisning, säger SIR:s ordförande Johnny Hillgren i en tidigare intervju med Läkartidningen.

– Det är ytterligare en markör på att pandemin har drabbat oss hårt. Vi har i utgångsläget inte haft resurserna för att hantera den här mängden patienter

Fotnot: Covidpatienter definieras som virusinfektion av covid-19 eller tillstånd relaterat till covid-19, JA36 respektive JA37 i SIR:s databas. Siffrorna i artikeln kommer från en sökning 19 april.

 

Läs även:

Kraftig ökning av marktransporter i Västra Götaland

Fler turer i luften med militärt samarbete