I februari förklarade politikerna i Västra Götalandsregionen att deras ambition var att inte betala någon ersättning för digitala utomlänsbesök från och med nästa år. Efter beskedet sa även flera andra regioner att de skulle börja utreda de juridiska möjligheterna att göra detsamma. En knäckfråga är om det är möjligt med tanke på patienternas lagstadgade rättighet att välja primärvård.

Enligt den första delredovisning som tjänstemännen nu presenterat för politikerna i Västra Götaland är ett ersättningsstopp inte förenligt med lagen. Men hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) säger till Läkartidningen att man fortfarande hoppas kunna driva på för en förändring som gör att regionerna inte behöver betala för de digitala utomlänsbesöken.

Min Doktors grundare, läkaren Magnus Nyhlén, har hela tiden räknat med förändringar i företagens förutsättningar. Det gäller främst ersättningen för digital utomlänsvård, som både bolagen och regionerna vill förändra. Men han trodde att det skulle göras på ett nationellt plan, inte att olika regioner skulle börja gå sina egna vägar.

Magnus Nyhlén. Foto: Min Doktor

– Att man går från 100 till 0 – att kunna bedriva vården till att inte kunna bedriva den alls i vissa regioner – det såg vi inte, säger han till Läkartidningen.

En väg för bolagen att försäkra sig om att kunna bedriva vård i regionerna, är genom att sluta direktavtal med dem. Det kräver en fysisk närvaro, antingen genom egna vårdcentraler eller genom ett partnerskap med befintliga fysiska vårdgivare.

Min Doktor har på sistone lämnat in ett antal ansökningar om att sluta direktavtal.

– För vår det har det varit på grund av de här utspelen. Definitivt, säger Magnus Nyhlén.

– Vi måste ju säkerställa vår drift av tjänsten. Vi tittar över möjligheter att driva mer digifysisk vård.

Han vill inte säga vilka regioner som företaget planerar att sluta avtal med. Men det är inte heller någon hemlighet att det är mycket svårt att få en ekonomisk bärkraft i små regioner.

– Det kostar ju att göra sådana saker. Vi kommer inte kunna gå in i de minsta regionerna från början, om vi någonsin kommer kunna göra det. Det är vad jag hör från de andra aktörerna också.

Så det är en risk att bolagen blir än mer av ett storstadsfenomen?

– Precis.

Kry har direktavtal sedan tidigare med Skåne, Sörmland och Stockholm. Något mer är enligt uppgift inte på gång just nu, men företagets presschef Jonas Beltrame-Linné säger att det är aktuellt med den typen av dialoger med regionerna framöver.

Doktor.se inledde ett direktavtal med Region Stockholm vid årsskiftet. Och ett är på gång med Region Skåne.

– Vi har haft en bra konstruktiv dialog med de regionerna. Det är den konstruktiva vägen att gå framåt, säger Doktor.se:s vd Martin Lindman.

Söker ni ett sådant avtal med Västra Götaland också?

– Vi har varit i kontakt med alla regioner. Vi har haft väldigt proaktiva regioner som tidigt velat föra en diskussion om vad man har möjlighet att göra. Och vi har regioner som trots påtryckningar inte ens svarar. Så det ser väldigt olika ut.

Martin Lindman, vd, Doktor.se.
Foto: Doktor.se
För regionernas del kan direktavtalen, som nätläkarna har om de har fysisk närvaro med avtal för vårdcentral, innebära att nätläkarna inte fakturerar digitala besök via utomlänsersättning. Så är de till exempel i Region Skåne.

– Då har vi ju inte utomlänskostnaderna på det sättet. Då går det in i den ersättningsmodellen som ligger för vårdcentralerna, säger Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Ligger det i regionens intresse att ha alla nätläkare i avtal?

– Om det ligger i vårt intresse att ha avtal med fler nätläkarbolag – det vet jag inte. Vill de driva en vårdcentral på regionens villkor är de ju välkomna med sin ansökan. Så skulle jag vilja uttrycka det.

Direktavtal innebär också att regionerna får en större insyn. Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin i Region Stockholm, skriver i ett mejl till Läkartidningen:

»Region Stockholm är positiva till att de vårdgivare som bedriver sin verksamhet från andra län digitalt etablerar sig i Stockholm och ingår avtal med Regionen. Det skapar mer likvärdiga villkor och regionen får möjlighet att följa upp verksamheten vilket saknades tidigare.«

Det är ingen av de stora nätläkarbolagen som säger sig själva undersöka de juridiska frågor som Västra Götalandsregionen och andra regioner nu utreder om att sluta betala digital utomlänsvård. De vill inte heller spekulera i vad de tror om utgången.

– Jag vill inte kommentera det, för det är lite prematurt att prata om någon form av rättsprocess. Men man får skilja på ett politiskt utspel och vad verkligheten de facto är. Det finns lagar och strukturer som regionerna måste förhålla sig till oavsett vad man tycker om dem, säger Martin Lindman.

Både han och Magnus Nyhlén påpekar att patientlagen ska garantera jämlik vård oberoende av var man bor, då patienterna kan söka sig till vilken vårdgivare de vill. Om bolagen däremot måste sluta individuella avtal med regionerna kommer tillgången på tjänsterna bli ojämlik över landet. Företagen uppvaktar nu regionerna och hoppas på mer dialog och i slutändan en nationell överenskommelse.

– Jag tror det finns ett missförstånd att tjänsterna är enkla kommunikationsplattformar som man handlar upp och lägger som en del av vårdcentralens utbud. Då har man inte förstått var den här typen av digital vård är på väg. Det tycker jag är synd; att man inte haft ett intresse för vad vi gör, säger Magnus Nyhlén.

 

Läs även:

Även Region Norrbotten vill sluta betala till nätläkarna

Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare

Gotland utreder ersättningsstopp för privata nätläkare

Snabb ökning av regionernas kostnader för nätläkare

SKR: Vi tittar på nya modeller för ersättningen till nätläkare