Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att löpande se över vilka som löper högre risk att bli svårt sjuka i covid-19.

Nu har myndigheten lagt till två ytterligare kategorier på listan över grupper som riskerar att drabbas allvarligt om de insjuknar i covid-19: personer som drabbats av stroke och personer med bipolär sjukdom eller schizofreni.

Sedan tidigare finns hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck med på listan över riskgrupper, men analys av data visar enligt Socialstyrelsen att personer som haft stroke också löper en ökad risk att drabbas hårt om de insjuknar i covid-19.

I slutet av februari lades gravida i graviditetsvecka 20-36 till på listan. Anledningen var framför allt att skydda barnet eftersom gravida som blir sjuka under andra halvan av graviditeten har en ökad risk att föda för tidigt. Nu visar analyser att det även finns en ökad risk för att den gravida kvinnan ska bli allvarligt sjuk vid covid-19.

Syftet med att skapa en lista över riskgrupper är att ge underlag till en modell för ekonomisk ersättning till de grupper som på grund av risken att bli allvarligt sjuka inte bör fortsätta arbeta.