Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inskärpte det allvarliga läget, både globalt och i Sverige. Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige, liksom belastningen på sjukvården.

– Många regioner har en besvärlig bild med en ökning av antal fall, sa Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, på en pressträff på tisdagen.

Smittspridningen är enligt senast tillgänglig statistik högst i regionerna Halland, Jönköping och Kalmar. Region Halland har haft 1 147 bekräftade fall per hundratusen invånare de senaste fjorton dagarna att jämföra med rikssnittet som är 740. På grund av påskhelgen kan dock inrapporteringen släpa efter, påpekade Karin Tegmark Wisell.

Ökning syns i stort sett i alla åldersgrupper, med undantag från de allra äldsta. Det tyder enligt Folkhälsomyndigheten på att vaccinationen har god effekt. I nuläget har 1, 2 miljoner personer fått minst en dos vaccin.

Vaccinationsviljan är stor i landet, enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten har gjort. Drygt 90 procent av de tillfrågade sa ja till att vaccinera sig, varav 70 procent var helt säkra och 22 procent sa att de troligen skulle göra det.

Belastningen på landets intensivvårdsavdelningar har också ökat kraftigt den senaste veckan. Runt 60 fler patienter med covid-19 vårdas på IVA jämfört med förra veckan.

– Den ökningen är högre än den vi sett de senaste veckorna, sa Thomas Lindén på den myndighetsgemensamma pressträffen.

Andelen IVA-patienter som vårdas för covid-19 har också stigit och utgör nu 60 procent av patienterna, vilket är den högsta siffran sedan januari i år. De flesta patienterna som vårdas på IVA befinner sig i åldersgruppen 70–79 år.

Under flera veckor har även en högre andel av de slutenvårdade patienterna lagts in på IVA. Det handlar om en ökning från 10 procent i december till 17 procent enligt Socialstyrelsen.

– Det ger oss ytterligare bilden av att det är en ökad belastning av intensivvården i det här skedet, sa Thomas Lindén.

Det ökade trycket på vården innebär att det finns ett stort behov av transporter mellan sjukhus och regioner.

– Det går inte en dag utan att svårt sjuka patienter transporteras mellan regioner i landet.

Alla regioner förväntar sig en försämring framöver, både på kort och lång sikt.