I somras genomförde Svenska läkaresällskapet (SLS) en enkätundersökning för att ta reda på hur utbildningsverksamheten påverkats av pandemin. Av svaren framgick att en stor del av de ST-kurser som anordnas av föreningarna fått skjutas upp.

Risken med de uppskjutna kurserna är att ST-läkares väg till specialistexamen förlängs.

Nu har SLS publicerat resultaten av en uppföljande enkätundersökning. Resultatet visar att 24 av 35 av de svarande föreningarna som ger kurser fortfarande ligger efter med kurser.

Hans Hjelmqvist, ordförande för SLS delegation för utbildning, påpekar dock att situationen varierar mellan olika föreningar.

– En del föreningar ligger efter med väldigt många kurser. Det beror ju dels på att ST-läkare inte kommer loss på grund av framför allt pandemin, dels beror det på att kursgivarna inte heller har kunnat komma loss, säger han till Läkartidningen.

Exakt hur många ST-läkare som berörs är svårt att svara på i nuläget, men Hans Hjelmqvist uppger att man nu ska försöka titta närmare på hur det här problemet slår för varje specialitet.

Resultaten i undersökningen visar också att 80 procent av de svarande föreningarna planerar för att digitalisera kurser.

– Digitalisering är inte samma sak som att kurserna endast ska vara digitala, utan det är allt från att kurser blir digitaliserade eller en viss bit av dem. En del kurser kan man inte digitalisera. Men vi ser ett klart ökat intresse för detta. En del specialiteter har redan innan pandemin kommit långt i detta för de kurser de själva gör.

Kommer det ökade intresset för att digitalisera kurser att avhjälpa problemen här och nu med att ST-utbildningen fördröjs?

– Inte helt och hållet förstås, men det gör att det går att genomföra en del kurser och kursmoment som inte annars skulle kunna genomföras. Det här är inte hela lösningen, men det här är ett sätt att lösa det, och det är också ett sätt jag tror kommer att användas mer i framtiden.

Mer information om enkätundersökningen finns på SLS webbplats.

Läs mer:

Risk att ST-läkares väg till examen fördröjs