I juni 2019 stängde förlossningen i Karlskoga efter att verksamhetschefen bedömt att det inte gick garantera patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn. En nyckelfråga var brist på personal med rätt specialistkompetens.

Utsikterna för rekrytering och inhyrning av personal var dåliga. Och utbildning av egen personal skulle ta flera år. Därför beslutade det politiska styret i Region Örebro län (S+KD+C) i fjol att förlossningen skulle upphandlas och drivas av en privat entreprenör.

Nu har ett viktigt steg tagits mot ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga; på onsdagen beslutade politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden med en bred politisk enighet hur underlaget för upphandling ska se ut. Det betyder att regionen nu kan börja leta anbud från vårdgivare.

Underlaget har tagits fram tillsammans med ansvariga för verksamheten.

– Det är positivt att vi har kommit så här långt i processen, säger Gill Kullberg, överläkare och verksamhetschef för kvinnokliniken i Region Örebro län, till Läkartidningen.

I underlaget finns ett antal krav på den framtida vårdgivaren. Enligt dessa ska verksamheten

  • bemannas med barnmorskor och undersköterskor.
  • bemannas med specialister i obstetrik, pediatrik och gynekologi.
  • bemannas med bakjourskompetent anestesiolog som kan intubera nyfödda barn.
  • ha tillgång till bakjourkompetens med specialist i obstetrik och gynekologi med inställelsetid på högst 30 minuter.

Uppdraget löper över åtta år. I det ingår förlossningsvård av friska kvinnor från och med graviditetsvecka 37+0 till och med 41+0, där barnen förväntas friska. Uppdraget ska kunna utföras hela året, även under sommaren. Det ställs också krav på specialist i pediatrik med kompetens inom neonatala intensivvårdstransporter och sjuksköterska/barnmorska med tillräcklig kompetens i neonatologi för att hantera CPAP/transportkuvös.

– Fokus är på att den aktuella vårdgivaren kan upprätthålla patientsäkerheten för såväl de nyfödda barnen som de födande kvinnorna, säger Gill Kullberg.

Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden hoppas att en privat aktör ska kunna vara på plats och driva verksamheten redan den 1 januari nästa år. Gill Kullberg är något mer försiktig.

– Det är jättesvårt att uttala sig om. Det beror på upphandlingen hur snabbt en leverantör kan börja. Det kanske är något knappt om tid.

 

Läs även:

Kommuner vill bli delägare i Karlskoga lasarett

Ytterligare ett steg mot privat förlossning i Karlskoga

Politikerna vill upphandla förlossningen i Karlskoga

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«

Politiker: Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen

Hallengren kallar till möte om förlossningsvården

Läkare i Örebro: »Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken«