I februari förra året larmade Läkarförbundet, Kommunal, Vision och Vårdförbundet om att dålig arbetsmiljö på akutmottagningen bidragit till att många sjuksköterskor sagt upp sig. Personalomsättningen var hög och akuten hade länge varit underbemannad. Då skickade facken tillsammans en skriftlig begäran till arbetsgivaren om en riskbedömning avseende arbetsmiljön.

Nu, dryga året senare, konstaterar de att inte tillräckligt mycket har gjorts.

– Vi känner att vi inte kommer framåt. Vi behöver mer konkreta förslag på åtgärder, säger Johan Klaar, specialistläkare i internmedicin/ST-läkare i akutsjukvård vid akutkliniken samt ordförande i Västra Götalands läkarförenings sektion för NU-sjukvården och lokalt ombud på Norra Älvsborgs länssjukhus (Näl).

Han fortsätter:

– Läget är inte bättre än för ett år sedan. Vi har nog snarast ett lite sämre läge; vi har blivit av med några personer till. Det kommer också finnas en betydande mängd vakanta pass inför sommaren, framför allt på sjuksköterskesidan, som på något sätt behöver lösas.

I en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren skriver facken att omkring 200 avvikelser i arbetsmiljön rapporterades under 2019 och 2020. 180 av dem gjordes under fjolåret. Till viss del kanske det kan förklaras med att man har blivit mer flitig med att skriva avvikelser. Men de anställda upplever också ökad väntetid till vårdavdelningar och att patienter blir kvar på akuten, vilket ökar arbetsbelastningen.

Fjolåret påverkades också av pandemin. Men å andra sidan var det också en period när besöken på akuten sjönk med cirka 30 procent, poängterar Johan Klaar.

Läkarförbundet, Kommunal, Vision och Vårdförbundet vill att arbetsgivaren ska göra en kartläggning av arbetsmiljön för att »tillvarata medarbetarnas erfarenheter och åsikter hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan förbättras«. De vill även se en skriftlig och konkret handlingsplan för arbetsmiljön, en plan för att säkerställa kompetensen på akuten under dygnets alla timmar, samt en prioriteringsordning för hög arbetsbelastning.

Hur tänker du om framtiden?

– Det pågår ju en del. De sista veckorna har sjukhusledningen aktivt arbetat med frågan. Vi har haft en del dialogmöten och åtgärder är nog på gång men inte redovisade än, säger Johan Klaar och fortsätter:

– För vår del är det viktigt att man hinner få någon form av lösning innan sommaren i alla fall. Har man ytterligare en dålig sommar kommer folk inte att stanna kvar.

Sjukhusdirektör Björn Järbur säger till tidningen Bohusläningen att man arbetar för att komma fram till åtgärder.

– Vi delar fackets oro och har genomfört ett stort antal dialogmöten med medarbetarna de senaste tre veckorna för att skapa oss en bred bild av situationen på akuten. Analysarbetet pågår nu och det kommer ske förändringar inom närtid.