I dag, fredag, höll Distriktsläkarföreningen (DLF) sitt fullmäktigemöte. Liksom förra året genomfördes mötet i digital form.

Fullmäktige beslutade att välja Heiko Botman till vice ordförande i föreningen. Mandatet gäller på två år.

Dessutom valdes Daniel Moberg och Julia Eisenberg, båda från Östergötland, in som nya ledamöter i styrelsen.

– Jag känner nu efter 16 år i Östergötland att det är dags att göra något för primärvården och göra min röst mer hörd. Jag känner mig väldigt hedrad över att jag blev tillfrågad att ställa upp. Jag vill verkligen engagera mig för jag brinner för det här yrket och för primärvården och då vill jag gärna göra vad jag kan för att påverka, sa Julia Eisenberg när hon presenterade sig själv.

Lämnar styrelsen gör Camilla Sandin Bergh och Ulrika Taléus.

Fullmäktige beslutade att medlemsavgifterna förblir oförändrade för 2022. Ordinarie årsavgift är 864 kronor. Fullmäktigemötet hade dock inga motioner eller propositioner att ta ställning till. Några sådana hade nämligen inte inkommit.

I samband med fullmäktigemötet delades också DLF:s pris »Årets allmänläkarvän« ut. Priset gick i år till Heidi Stensmyren, tidigare ordförande för Sveriges läkarförbund.

Motiveringen till Årets allmänläkarvän lyder:

»Heidi Stensmyren har under sin period som ordförande för Läkarförbundet outtröttligt drivit frågan om en primärvårdsreform. I otaliga framträdanden och debattartiklar har hon gång på gång återkommit till att Sverige behöver få till ett system med fast läkare. Utan hennes insats hade vi aldrig nått så långt som vi trots allt gjort med en primärvårdsproposition som det har beslutats om i riksdagen«.

– Tack! Jag är helt mållös. Det är ju ni som är primärvården. Jag kan bara tacka för att jag fått lov att vara talesperson för er, för det arbetet ni har gjort, för att ni har jobbat så systematiskt och tagit fram konkreta förslag och varit uthålliga, sa Heidi Stensmyren i samband med tillkännagivandet.