Det var i mitten av mars som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i ett beslut yrkade på att läkaren Staffan Bergströms legitimation skulle återkallas.

Bakgrunden är att Staffan Bergström i somras hjälpte en svårt sjuk man att avsluta sitt liv. Staffan Bergström försåg mannen med en dödlig dos sömnmedel som den sjuke mannen sedan själv intog.

Ivo anser att Staffan Bergströms agerande inte var förenligt med hälso- och sjukvårdslagen eller i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Enligt Ivo har Staffan Bergström undergrävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare och att han är uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Nu har de fem tjänstepersonerna som undertecknat Ivo:s beslut anmälts till Justitieombudsmannen, JO.

Bakom anmälan står advokaten Gunnar Silfwersvärd samt Gunnar Hagberg, pensionerad läkare. Gunnar Hagberg sitter också i styrelsen för föreningen Rätten till en värdig död – samma förening som Staffan Bergström är ordförande för.

Anmälarna anser att yttrandet från Ivo är undermåligt och felaktigt. Bland annat vänder de sig mot slutsatsen att Staffan Bergström handlat mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det finns ingen beprövad erfarenhet eller vetenskap i Sverige eftersom dödshjälp inte praktiseras här, skriver anmälarna. Däremot pekar de på att finns stor erfarenhet och mängder av forskningslitteratur i andra länder där det är legaliserat.

Att man i yttrandet inte tagit del av de beprövade erfarenheterna från andra länder är en »grav underlåtelse«, enligt anmälarna.

De anser också att tjänstepersonerna visar en »oacceptabel och oetisk attityd« till det lidande som patienten hade innan han dog och att de inte gjort någon ansträngning för att förstå den »humanitära, etiskt riktiga handling som Staffan Bergström utförde för sin patient«.

Anmälarna är också kritiska till att Ivo slagit ned på att Staffan Bergström inte fört patientjournal. Här menar anmälarna att det som pensionär räcker med personliga anteckningar eftersom man inte kan föra en fullständig patientjournal i och med att man inte är anställd.

Sammantaget anser anmälarna att Ivo:s yttrande innehåller så många felaktigheter och underlåtelser att beslutet måste omprövas.

Beslutet om huruvida Staffan Bergström får behålla sin legitimation ligger hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Staffan Bergström har tidigare sagt att han kommer att överklaga ett eventuellt återkallande av legitimationen.

Läs mer:

Ivo vill att Staffan Bergströms legitimation dras in

Förundersökning om dödshjälp läggs ner

Ivo åtalsanmäler läkare som hjälpte ALS-patient att dö

Läkare hjälpte man sjuk i ALS att dö