Region Kalmar län har det näst högsta snittet i landet när det gäller nya fall av covid-19. Enligt siffror från torsdagen har 1 126 fall per 100 000 invånare bekräftats de senaste 14 dagarna. Det kan jämföras med rikssnittet på drygt 794.

På torsdag eftermiddag begärde regionen att få aktivera krislägesavtalet, vilket godkändes av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) på fredagsmorgonen.

– Vi har tömt ut alla de möjligheter som kollektivavtalet ger oss. Men det räcker inte längre så därför begär vi att krislägesavtalet aktiveras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, i ett pressmeddelande.

Krislägesavtalet innebär bland annat att ordinarie arbetstid sätts till 48 timmar per vecka i max fyra veckor, mot att arbetsgivaren betalar 220 procent av lönen och att ersättningen höjs vid särskild nödfallsövertid.

För Region Kalmar läns del ska avtalet användas inom anestesi- och intensivvårdskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Yrkesgrupperna som berörs är sjuksköterskor och undersköterskor. Samtidigt kommer medarbetare från övriga delar av Region Kalmar läns verksamheter att behöva anvisas dit, uppger regionen.

Länssjukhuset har normalt sex till sju intensivvårdsplatser. Nu finns dock planer på att utöka antalet platser till tolv på grund av covidvården.

Region Kalmar län har tidigare aktiverat krislägesavtalet, då mellan den 11 januari och den 9 februari, men utan att använda det i praktiken. Att regioner aktiverat avtalet »för säkerhets skull« utan att faktiskt använda det, har väckt facklig kritik. I februari införde därför SKR en ny regel som innebar att regionerna måste visa en plan för när personal ska anvisas enligt avtalet.

I nuläget är krislägesavtalet aktiverat i åtta regioner. Förutom Kalmar län är det Stockholm, Jönköpings län, Västerbotten, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Norrbotten.

 

Läs även:

Norrbotten aktiverar krislägesavtalet

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Lättnaderna får vänta – IVA-fallen fler än i andra vågen