Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande för Sjukhusläkarna. Foto: Sveriges läkarförbund

Karin Båtelson har varit Läkarförbundets förste vice ordförande sedan 2014. Det innebär att hon inte kan bli omvald för ytterligare en mandatperiod om inte fullmäktige tar ett särskilt beslut om det.

– Det är ju sex år nu, och då är det är det särskild prövning. Jag tycker att det är en bra linje att man efter sex år omvärderar sin tid, säger Karin Båtelson till Läkartidningen.

Hon uppger att det inte heller är aktuellt att tacka ja om hon får frågan att sitta som ledamot i förbundsstyrelsen.

– Nej, det gör jag inte. Det finns nog inget formellt hinder för det, men det är inte tanken. Nu är det dags för andra förmågor att göra det.

Karin Båtelson är också ordförande för Sjukhusläkarna. Det mandatet löper ut 2022 och Karin Båtelson har inga planer på att lämna den posten i förtid.

– Nu blir det ju mer fokus på Sjukhusläkarna. Jag har sagt det förut, att om det är någon som har förlorat lite på det här att jag har haft dubbla roller så är det ju Sjukhusläkarna. Det kan bli lite renare efter november.

På frågan vad hon är mest nöjd med under sin tid i förbundsstyrelsen påpekar Karin Båtelson att hon har ett halvår kvar som förste vice ordförande men att hon gärna återkommer till den frågan i höst.

– Men jag skulle säga att det är en fantastiskt rolig position och jättekul att vara förste vice och jag hoppas att det blir flera aspiranter.

Läkarförbundets fullmäktigemöte hålls 10–11 november 2021.