För en vecka sedan övergick Karolinska universitetssjukhuset från förstärkningsläge till stabsläge. I dag, tisdag, lämnar sjukhuset stabsläget för att återigen gå över till normal drift.

Enligt sjukhusdirektören Björn Zoëga har situationen kring covid-19 varit stabil under stabsläget. Syftet med att övergå till normalläge är enligt sjukhuset att möta behovet från sjukhusets alla patientgrupper.

– För att nu på bästa sätt klara sjukhusets totala uppdrag så går vi över till normal drift. Därmed avslutas den centralstyrning och ökade administration som stabsläget innebär och verksamheterna kan mer självständigt lösa sina uppgifter och fortsätta se till att våra patienter får rätt vård i rätt tid, säger Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Sjukhuset skriver samtidigt att man har full beredskap att åter gå upp i stabs- eller förstärkningsläge om situationen skulle kräva det.

Just nu vårdas 146 patienter med covid-19 inneliggande på Karolinska universitetssjukhuset, inklusive intensivvård. Det är något färre jämfört med för en vecka sedan. Då vårdades 151 covidpatienter inneliggande på sjukhuset.

Läs också:

Stockholm förlänger paus för planerad vård

TRE BEREDSKAPSLÄGEN

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen