Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten den 21 april kom med ett förtydligande när det gäller vilka medarbetare i vården som ska prioriteras för vaccination mot covid-19 inom fas 2.

Tidigare löd formuleringen att personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare innefattas i fas 2. Nu står det att man ska fokusera på medarbetare inom somatisk slutenvård som har stor risk att föra virus vidare till personer i riskgrupp. Med det menas medarbetare som på daglig basis deltar i omvårdnad av eller har tät och långvarig kontakt med patienter i riskgrupp.

Knut Bodin, huvudskyddsombud för Saco och Upplands allmänna läkarförening, är kritisk till att Region Uppsala valt att anpassa personalvaccinationerna enligt de nya rekommendationerna.

– Man undantog då öppenvården, primärvården, folktandvården och psykiatrin. Vi lyfte frågan till arbetsgivaren och fick svaret att de helt enkelt kör på Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Knut Bodin konstaterar att viss personal, till exempel akutpersonal och IVA-personal hann få vaccin initialt inom fas 2. Men i och med den nya rekommendationen som fokuserar på personal i somatisk vård blir många nedprioriterade. Enligt Knut Bodin handlar det i Uppsala om cirka 4 000 medlemmar i Saco som nu inte inkluderas i personalvaccinationerna.

– För Sacos del har vi ju inte så mycket personal som jobbar i själva vården när det gäller att vända och sköta patienter.

Det handlar om läkare, men också sjukgymnaster och arbetsterepeuter, som nu i stället är hänvisade till fas 4, trots att de arbetar patientnära.

– När jag jobbar som distriktsläkare och undersöker munnen på en patient eller lyssnar på lungorna, då blåser ju patienten ut viruspartiklar, säger Knut Bodin.

Han anser att regionen i och med den nya riktlinjen inte skyddar personalen inom bland annat primärvård och psykiatri tillräckligt. Därför borde man sätta igång med vaccination av all personal i patientnära arbete.

Nu har Knut Bodin tillsammans med Visions huvudskyddsombud vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud, en så kallad 6:6a-anmälan.

Skyddsombuden menar att risken att bli smittad inte bara gäller personal inom somatisk vård, utan även i öppenvården även om man har skyddsutrustning.

Ni förespråkar alltså att regionen ska frångå Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är det rimligt?

– Ja, det anser jag eftersom det är fråga om arbetsmiljön. Vi hänvisar till arbetsmiljölagen. Folkhälsomyndigheten har patientperspektiv, men man tar inte ett arbetsmiljöansvar, säger Knut Bodin.

I anmälan till Arbetsmiljöverket pekar skyddsombuden bland annat på att arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Man pekar också på skrivningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om att arbetsgivaren vid behov ska erbjuda vaccination eller vidta andra medicinska förebyggande åtgärder om arbetstagare riskerar att utsättas för smitta i arbetet.

– Det är konstigt att man benhårt håller fast vid rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det är inte lag, men arbetsmiljölagen är en lag, säger Knut Bodin.

Även på andra håll i landet har Folkhälsomyndighetens förtydligade rekommendation väckt reaktioner. I Region Blekinge innebär den nya rekommendationen att en viss del av vårdpersonalen som skulle ha fått vaccin inom den närmsta tiden nu får vänta, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Blekinge läkarförening är kritisk.

– Vi vill att man ska erbjuda vaccinering av all personal i patientnära arbete för att förhindra smitta till patienter vi träffar och för att förbättra arbetsmiljön så personalen inte behöver bli smittad, säger Anna Westrup, huvudskyddsombud för Blekinge läkarförening, till SVT.