Endast den som fått sin ansökan godkänd av Socialstyrelsen ska kunna kalla sig undersköterska.

– Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och utgör grunden för kvaliteten i svensk vård och omsorg. Att skydda undersköterskornas yrkestitel är ett viktigt steg i arbetet med att höja statusen för yrket och stärka kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Den som vid den tidpunkten har en tillsvidareanställning som undersköterska kan fortsätta använda titeln i 10 år. Därefter krävs ett beslut från Socialstyrelsen.