Marie Wedin, ordförande i Nordvästra Skånes läkareförening. Foto: Sveriges läkarförbund

– Vi är väldigt nöjda med att det dels har tagits ett beslut, dels att det blir ett sjukhus nära motorvägar och inte ytterligare en 13 års ombyggnad av befintligt sjukhus, säger Marie Wedin, ordförande i Nordvästra Skånes läkareförening.

Det nuvarande sjukhuset har delvis redan rustats upp. Men 2019 stoppades planerna att bygga ut på det nuvarande området. I stället skulle två alternativ utredas: att fortsätta bygga om och bygga till på det nuvarande sjukhusområdet, eller bygga på ett helt nytt ställe. Det har nu mynnat ut i ett tvärpolitiskt förslag att bygga ett helt nytt sjukhus i östra Ramlösa.

Under tiden som saken utretts har det befintliga lasarettet delvis rustats upp. Bland annat har två flyglar helt byggts om. Men det har också lett till att verksamheter har fått flytta runt.

– Det har varit kaotiskt på olika sätt och flera gånger lett till dåliga arbetsmiljöer, både fysiskt och psykiskt. Vi har inte haft en matsal på många år, ingen samlingssal, dåliga ombyteslokaler och en trång akutmottagning, nämner Marie Wedin som några exempel.

Personalen befarade att det skulle bli minst 13 år till av ombyggnation i de gamla lokalerna. Därför tycker många att det är ett skönt besked att ett nytt sjukhus byggs någon annanstans, dit verksamheterna kan flytta när allt är klart. Det ger ett visst lugn i arbetet.

– Sedan kommer man behöva fortsätta bygga om det befintliga sjukhuset i alla fall, men det kommer vara med ett annat syfte och med en annan hastighet.

Marie Wedin påpekar att många läkare hela tiden har ansett att ett nytt sjukhusområde skulle vara den bästa lösningen.

– Det hade varit mycket bättre att börja på ett annat ställe direkt, men det är ju lätt att säga med facit i hand. Men det har varit en väldigt kostsam resa hittills, och det är ju pengar som hade kunnat användas till sjukvård i stället.

Hon sitter med i en facklig referensgrupp för sjukhusprojektet. Där kan hon som huvudskyddsombud påpeka vad som behövs i nya lokaler.

– Vi har ingen möjlighet att påverka på vilken plats man ska bygga sjukhuset, det är för stora frågor. Däremot kan vi komma med inspel om att det till exempel saknas läkarexpeditioner. Vi har fackligt inflytande i processens hur-frågor, men inte i vad-frågorna.

Region Skåne har troligen flera stora projekt framför sig när det gäller sjukhus. I Lund finns tankar på att flytta ut universitetssjukhuset till ett annat område. Och Malmö allmänna sjukhus, sedan 2010 en del av Skånes universitetssjukhus, är gammalt och behöver byggas om.

– I Helsingborg har vår oro varit att beslutet om ett nytt sjukhus här inte skulle hinna tas innan de andra sjukhusen slukat alla pengar. Det är en annan positiv sak med att man tog det här beslutet – nu finns ett beslut att Helsingborg ska få ett nytt sjukhus, innan man fattat beslut om de andra, säger Marie Wedin.

Däremot lyfter hon en liten oro för att notan läggs på framtida generationer skåningar.

– Vi har ju en regional ekonomi som går med kroniskt underskott. Då är det svårt för mig som icke-ekonom att överblicka vad det innebär för sjukvården i framtiden att lägga på sig sådana skulder.

 

Läs även:

Politiker vill bygga nytt sjukhus i Helsingborg