Antalet patienter med covid-19 som är i behov av intensivvård har ökat snabbt i Region Uppsala den senaste tiden. Enligt de senaste siffrorna vårdas 22 covidpatienter inom intensivvården i regionen.

Micael Taavo, klinikombud vid CIVA på Akademiska sjukhuset. Foto: Privat

– Det har varit en alarmerande ökning, det måste man säga. Tredje vågen kom väldigt fort. Vi var nere på noll patienter i kanske ett dygn eller två, men på bara några dagar så kom det sju patienter. Sedan var det en platå men därefter har det börjat ramla in en strid ström av patienter, säger Micael Taavo, klinikombud vid CIVA på Akademiska sjukhuset.

För att säkra bemanningen begärde Region Uppsala den 10 mars att krislägesavtalet återigen skulle aktiveras. Den här gången omfattas även läkare inom verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Men Micael Taavo och kollegorna i IVA-läkargruppen är inte särskilt nöjda med upplägget.

– Krislägesavtalet är trubbigt på det sättet att det blir en stor slägga när man ska ha en liten skruvmejsel, säger Micael Taavo.

Totalt är cirka 20 läkare anvisade att arbeta enligt krislägesavtalet. Arbetstiden utökas till 48 timmar per vecka. I praktiken innebär det ett sorts tvåskift med arbetspass på 12,5 timmar. I gengäld blir ersättningen sammantaget 220 procent av lönen per timme.

Micael Taavo pekar på att man med krislägesavtalet kan bemanna så att det blir tillräckligt mycket personal på kvällar och nätter. Men i och med avtalets utformning blir konsekvensen att många läkare samtidigt får gå långa pass under dagtid.

Det är ineffektivt, anser Micael Taavo.

– Slösaktigheten sitter i att vi jobbar onödigt långa pass dagtid för att kunna hålla den bemanning vi anser oss behöva på jourtid, och att det då kostar onödigt mycket pengar. Vi betalar dessutom själva i form av minskad hälsa och återhämtning, minskad forskningstid och mindre tid för utbildning.

Därför förespråkar han i stället en lokal modell med förstärkt jourersättning. Just nu pågår förhandlingar i frågan mellan läkarföreningen och HR, men enligt Micael Taavo har han inte fått något gehör för förslaget ännu.

– Vår lösning är att vi jobbar som vanligt dagtid – där har vi aldrig begärt extra ersättning – men att de tungt belastade jourlinjerna, inklusive extra jourlinjer som vi nu behövt bygga upp tre gånger med kort varsel, ska ersättas skäligt.

Micael Taavo har sneglat på en modell som Region Dalarna har använt.

– Utöver sedvanlig ersättning hade de en extra ersättning om 1/137 av månadslönen per timme utanför arbetstid 07-16. Med det finns också i större utsträckning möjlighet till ledigheter, forskning och återhämtning.

Anna Wadenhov, HR-direktör vid Akademiska sjukhuset, vill inte uttala sig om läkarföreningens förslag om jourersättning med hänvisning till att förhandlingarna är pågående.

– Vi sitter i förhandlingar med Läkarförbundet om de här frågorna. Och så länge vi sitter i förhandling så kan jag inte kommentera det något vidare, säger Anna Wadenhov till Läkartidningen.

Samtidigt är hennes bedömning att det är troligt att krislägesavtalet kommer att förlängas.

–Det beror ju på hur pandemin utvecklar sig, men vi tror inte i dag att vi klarar oss inom den fyraveckorsperiod som vi anvisat, utan vi tror ju att vi kommer behöva det några veckor till. Hur många veckor det blir vet vi inte.

Kommer det i så fall att innefatta även läkare för ytterligare en period?

– Det får vi ta ställning till när vi närmar oss. Det är inte så många veckor bort. De har varit igång i två veckor nu drygt, så det vet vi nog inom den närmaste veckan.

Micael Taavo räknar också med att avtalet kommer att förlängas.

– Vi har inte nått någon platåfas utan det är en fortsatt ökning av inflödet. Vi tror att det blir mer än de här fyra veckorna.

Vad har du för förhoppningar framåt?

– Jag hoppas naturligtvis att befolkningen håller i och håller ut. Folk har börjat slappna av för mycket. Sedan har jag förhoppningar på region- och sjukhusledningen. De kräver dynamik av oss arbetare men jag vill att de också ska vara dynamiska och ersätta oss enligt vårt förslag. Det är både billigare och tillåter mer återhämtning.