Det var i förra veckan som läkarföreningen skickade en skrivelse till Region Värmland med krav på att läkare också ska få ta del av den extra ersättningen.

– Det har med en likhetsprincip att göra, anser vi i läkarföreningen. Det ska vara lika för alla. Jag anser att läkare ska inkluderas i det här, säger Christofer Lindholm, ordförande i Värmlands läkarförening, till Läkartidningen.

Han säger att föreningen och hälso- och sjukvårdsledningen hade ett möte i måndags för att diskutera frågan.

– Vi håller på med en dialog om detta och så får vi se var vi hamnar.

Hur låter det i diskussionerna?

– Arbetsgivaren ska titta på det här nu och återkomma till oss. Vi har inte fått något förslag eller något sådant ännu, men jag tycker ändå att det var konstruktiva diskussioner.

Exakt hur många läkare som skulle vara aktuella för den extra ersättningen är svårt att säga, men enligt Christofer Lindholm har det framför allt handlat om underläkare som lånats ut mellan avdelningar.

Samtidigt råder ett fortsatt högt tryck på vården i Värmland. Enligt regionens senaste siffror vårdas 48 patienter med covid-19 inneliggande på sjukhus, varav 11 på IVA. Christofer Lindholm, som själv är intensivvårdsläkare, menar att det är ett ansträngt läge också vad gäller läkarnas arbetssituation.

Det är dock inget tal om att aktivera krislägesavtalet för att säkra bemanningen. Däremot uppger Christofer Lindholm att man haft inledande samtal med regionen om en modell som liknar det särskilda förstärkningsavtal som Sörmlands läkarförening slöt med regionen där.

– Krislägesavtalet ger ju knappt någon återhämtning, och arbetsgivaren tittar på att få in mer återhämtning i ett annat typ av avtal, ungefär som »Sörmlandsavtalet«, men vi har inte kommit långt alls i den diskussionen överhuvudtaget.