De gamla receptblanketterna kan användas som längst till den 30 april. Från månadsskiftet gäller i stället en ny blankett som ersätter båda de tidigare blanketterna för vanliga läkemedel och särskilda läkemedel. Beroende på vilket ordinationssystem som används, kan dock de nya blanketterna behöva användas tidigare.

Men det är ett högt tryck hos leverantören av blanketterna, företaget Postnord Strålfors. För närvarande är väntetiden en vecka längre än normalt– så för den som vill skriva ut recept på papper efter den 1 maj är det dags att beställa.

– Det är väldigt mycket beställningar på kort tid. Det innebär att vi har ungefär en veckas fördröjning utöver ordinarie ledtid, säger Rebecka Mathers, kommunikationsansvarig på Strålfors.

Att många beställningar kommer in via posten innebär en manuell hantering vilket är tidskrävande. En del av beställningarna har dessutom fel arbetsplatskod och behöver kompletteras, vilket ökar väntetiden ytterligare.

– Det finns ett digitalt underlag på regionernas hemsidor. Det skulle underlätta om man använder det så att beställningarna blir rätt från början, eller om man hör av sig till vår kundservice så att vi kan skicka underlaget, säger Rebecka Mathers.

Hon berättar också att en del av dem som beställer blanketter uppger att de inte har fått information om de nya blanketterna. Hon poängterar dock att Strålfors inte har någon information hur den kommunikationen har gått ut.