Belastningen på sjukvården med anledning av covid-19 ökar i Sverige. Enligt Socialstyrelsens senaste lägesuppdatering rapporterar samtliga regioner i landet en förväntad försämring av läget både på kort sikt, det vill säga 2–4 dagar, och på två veckors sikt.

– Detta är något som egentligen har inträffat bara under några få tidsperioder under pandemin och signalerar ett allvar i situationen, att pandemin nu drabbar hela riket väldigt hårt, sa Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

I dag finns 395 patienter med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar. Det är en ökning med 59 patienter jämfört med läget för en vecka sedan, den 5 april.

– Antalet patienter på IVA ligger nu på samma nivå som då vi hade som flest under den andra vågen den 6 januari, sa Thomas Lindén.

Patienter med covid-19 utgör nu knappt två tredjedelar av samtliga patienter på IVA.

Antalet patienter med covid-19 på annan vårdavdelning än IVA ökar också, från 1 600 för en vecka sedan till 1 758 i dag.

Thomas Lindén konstaterar att flera regioner nu har stort behov av IVA-personal, framför allt intensivvårdssjuksköterskor.

– Belastningen på slutenvården gör att man i många regioner nu igen har begränsat den planerade vården för att kunna hantera och fokusera mer på covid-19-vården. Det innebär förstås en svårighet att klara av övrig vård, och att belastningen på slutenvården fortsättningsvis kommer att vara hög.

Vad gäller antalet avlidna med covid-19 per vecka har den kraftiga minskningen som skedde tidigare i år planat ut och ligger nu på en mer jämn nivå, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Det är förmodligen två faktorer som går emot varandra. Vi har en ökad smittspridning men samtidigt har vi ett vaccinationsarbete som bromsar det hela. Summan av de två krafterna gör att vi ligger på en ganska jämn nivå, sa Anders Tegnell.

Totalt har nu 13 660 personer rapporterats som avlidna med covid-19.

När det gäller vaccinationsarbetet uppgav Anders Tegnell att det än så länge är ganska små leveranser av vaccin till Sverige. Han framhöll samtidigt att knappt 1,5 miljoner personer i Sverige nu fått minst en dos.

– Vi börjar komma upp på nivåer som blir väldigt märkbara, sa Anders Tegnell.