Personalpolitiken tornar upp till en viktig valfråga i Jämtland Härjedalen sedan Kristdemokraterna skaffat sig en friare roll utanför den koalition som leds av Centerpartiet. I början av april meddelade KD att man lämnar samarbetet med C, M, L och MP.

– Eftersom jag själv är läkare så tror många att jag inte kan stå emot ett tryck från läkarkåren eller personalen som helhet, säger Lars-Erik Olofsson, som är Kristdemokraternas gruppledare i Region Jämtland Härjedalen.

– Men det handlar inte om det. Jag har gett koalitionen två års tid och det har varit en resa där vi haft olika åsikter, men så länge jag såg möjligheter att få igenom delar av vår personalpolitik så stannade vi kvar. Men nu kommer vi inte längre och därför lämnar vi samarbetet.

De blågröna – C, M, L och MP – styr vidare, men nu med lika många mandat som vänsterblockets S och V. Utöver det finns KD och SD som vågmästarpartier.

Valet 2018 var en stor framgång för främst Centerpartiet, som i Jämtland fick sitt överlägset största väljarstöd på regionnivå med över 20 procent.

Tom Silverklo, centerpartist och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, är oroad över att fler partier vill öka utgifterna. Bakgrunden är att Region Jämtland Härjedalen har ett miljardunderskott som byggts upp under flera år – trots besparingar och nedskärningar.

– Nu ser vi att ekonomin vänder genom åtgärder och även en skattehöjning, vilket är ovanligt för ett blågrönt styre, och 2020 blev första plusåret även om man skulle räkna bort de extra statsbidragen. Så vi har kommit en bra bit på vägen i en kraftig sanering av en kvaddad ekonomi, men det arbetet måste fortsätta.

Han tillägger att ingen region varit så nära en ekonomisk kollaps som Jämtland för bara ett par år sedan.

– Julen 2019 var pengarna i regionen helt slut. Om inte Kommuninvest [finansbolag som ägs av landets kommuner och regioner, red:s anm] lånat ut pengar till oss en sista gång så hade vi inte betalat ut lön den julmånaden. Lånet var inte alls en självklarhet – det fick jag praktiskt taget be om för att det skulle godkännas.

Socialdemokraterna tycker att den politiska ledningen misskött personalpolitiken och inte minst hanteringen kring ett nytt, lokalt arbetstidsavtal som dröjt.

– Det fanns en enighet om att de tidigare lokala avtalen spelat ut sin roll och behövde omförhandlas. Men det är ju gans­ka ovanligt att man försätter sig i ett läge där man avslutar tidigare avtal utan att se till att ett nytt är på plats. Nu har det gått över ett år med AB (allmänna bestämmelser), och det finns en stor trötthet som förstås förstärks av att det pågått under hela pandemin, säger oppositionsrådet Ann-Marie Johansson.

Pengar finns, enligt Socialdemokraterna, som hävdar att regionen hade 775 miljoner kronor högre intäkter 2020 jämfört med året före. Detta genom extra statlig ersättning, det nya kostnadsutjämningssystemet och högre beskattning.

– Under den perioden har man lyckats skrämma bort personalen så att vi fått för få vårdplatser. Jag tycker det är bedrövligt, säger Ann-Marie Johansson.

Hon saknar åtgärder för att försöka återrekrytera personal som slutat och tycker att regionen låtit avtalsförhandlingarna dra ut på tiden.

Lars-Erik Olofsson vill se reformer för att locka personal till sjukhuset.

– Det är inte hållbart att behöva jobba varannan helg – där behöver vi sätta ett tak på max två av fem helger för att kunna ge möjligheter till återhämtning. Vi behöver också se över bemanningsnormer utifrån belastning från enhet till enhet, till exempel beroende på andelen erfarna respektive mindre erfarna i personalstyrkan.

Hur gick resonemanget för att lämna samarbetet?

– Vi får som parti en bättre position utan­för en koalition än inom densamma för att få igenom våra frågor. De här frågorna är så stora att man måste gå över blockgränser för att finna lösningar. Vi är beredda att stötta koalitionen om vi kan få stöd för vår linje, men vi är också beredda att förhandla med vänsterpartierna om det blir en sådan öppning, säger Lars-Erik Olofsson, som sedan valet kombinerat sina politiska uppdrag med 30 procents tjänstgöring som överläkare på infektionskliniken.

Läs även: Läkare tar strid för vården i Östersund

Blågröna styr i minoritet

Jämtlands blågröna koalition som leder regi­onen består av C, M, L och MP med tillsammans 23 mandat av 55 i regionfullmäktige. S och V har tillsammans också 23 mandat som »vänsterblock«. SD har 5 mandat och KD 4 mandat.