Det har tidigare rapporterats att antalet fall av säsongsbetonade luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus samt antalet fall av vinterkräksjuka har varit färre under pandemin än under tidigare år. Men även om nedgången varit tydligast här har de rapporterade fallen av en rad andra smittsamma sjukdomar också minskat.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det åtgärderna mot covid-19, och det förändrade beteende som de medfört, som ligger bakom.

– Att de flesta svenskar följde råd och rekommendationer, hade färre nära kontakter, höll avstånd, arbetade hemma, stannade hemma även vid lindriga symtom, undvek utlandsresor och var noga med handhygienen bidrog till minskningen av smittsamma sjukdomar förra året, säger han i ett uttalande på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till exempel insjuknade färre personer i livsmedelsburna infektioner som campylobacter, salmonella och yersinia jämfört med föregående år.

Även när det gäller sexuellt överförbara och blodburna infektioner sågs en nedgång. Antalet rapporterade fall av hepatit B respektive C minskade med 25 procent och antalet hiv-fall med 15 procent. För gonorré och klamydia rör det sig om en minskning till 2018 års nivå.

När det gäller invasiva grupp A-streptokocker – så kallade mördarbakterier – rapporterades hälften så många fall under 2020 som under 2019. Förra året handlade det om 376 fall, jämfört med 768 fall året dessförinnan.

Ta del av Folkhälsomyndighetens statistik.