För ett år sedan larmade Läkarförbundet, Kommunal, Vision och Vårdförbundet om att dålig arbetsmiljö på akutmottagningen vid Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan bidragit till att många sjuksköterskor sagt upp sig. För drygt en vecka sedan gick facken återigen samman med krav på förbättrad arbetsmiljö, eftersom de ansåg att för lite har hänt under det här året.

Skyddsombuden för fackförbunden skickade en begäran till arbetsgivaren, ofta kallad 6:6a-anmälan, där de ville se en mer konkret handlingsplan för arbetsmiljön. De vill också att arbetsgivaren ska göra en kartläggning av arbetsmiljön, en plan för att säkerställa kompetensen på akuten under dygnets alla timmar, och en prioriteringsordning för hög arbetsbelastning.

Nu har de fått svar från arbetsgivaren som skriver att situationen tas på stort allvar och att situationen på akuten behöver förbättras.

– I stora är vi överens. Sedan är det en del saker som vi inte haft möjlighet att jobba med på grund av pandemin. Men nu kan vi inte vänta längre utan jag ser att vi behöver jobba aktivt med riskerna som man har identifierat, säger Jonas Blank, verksamhetschef över akut- och paramedicin i NU-sjukvården, till Läkartidningen.

I svaret till facken skriver han att arbetsgivaren har genomfört en genomlysning av organisatorisk och social arbetsmiljö genom dialogmöten med alla sjuksköterskor och undersköterskor som är anställda på akutmottagningen. Problemen som framkommit handlar främst om ledning, begränsningar i bemanningen och kompetens.

Utifrån detta ska bland annat en tillfällig ledning inrättas för omvårdnadspersonalen och en arbetsgrupp ska titta på hur en ny organisation skulle kunna se ut. En annan åtgärd är att strukturer och arbetssätt kopplat till introduktion och upplärning inför sommaren ska stärkas.

En av de mer konkreta punkterna i arbetsgivarens svar handlar om att effektivisera flödet av patienter från akuten till vårdavdelning. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet att sträva mot målet om 30 minuters TTA, tid till avdelning.

– Det har varit väldigt dåliga siffror. Vi har varit oroliga över vår genomsnittliga TTA som varit alldeles för lång. Vi har legat på drygt 100 minuter, säger Jonas Blank.

Arbetet med att förbättra TTA påbörjades för sex veckor sedan. Nu har man kommit ned till 84 minuter.

– Det påverkar oerhört mycket på akuten. Det är också positivt för patientsäkerheten. Att ligga kvar länge på akutmottagningen efter beslut om slutenvård vet vi leder till vårdskada.

De fyra fackförbunden har tryckt på att åtgärderna måste börja få genomslag till sommaren. Annars, varnar de, är risken överhängande att fler i personalen väljer att sluta.

– Hela förvaltningen, med delar av sjukhusledningen, arbetar med de här åtgärderna för att få en tillräckligt stor genomslagskraft för att behålla både arbetsmiljö och patientsäkerhet under sommaren, säger Jonas Blank.

Den här veckan har skyddsombud och arbetsgivaren planerat ett nytt möte. Läkarföreningens ordförande Johan Klaar säger till Läkartidningen att det ännu är för tidigt att värdera resultatet av arbetsgivarens svar till facken.

 

Läs även:

Fortsatta arbetsmiljöproblem i Trollhättan – facken kräver åtgärder

Tvärfackligt larm från akuten i Trollhättan