Enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende – som kom 2019 – bör samtliga regioner erbjuda så kallade naloxonprogram. Det vill säga dela ut naloxon i form av nässprej till personer som är opioidberoende och i riskzonen för en överdos, i kombination med utbildning om hur motgiftet ska användas.

Enligt Socialstyrelsens rapport har antalet regioner som bedriver ett sådant systematiskt arbete ökat från 13 till 18 mellan 2019 och 2020. Enligt Socialstyrelsen har Region Sörmland, Region Västmanland och Region Dalarna uppgett att de ännu inte kommit i gång men att de planerar att göra det under 2021.

Åtminstone Region Sörmland tycks redan vara i gång. Av information på Region Sörmlands samverkanswebb framgår att regionen sedan i mitten av mars skriver ut naloxon i form av nässprej – i kombination med utbildning – till patienter i riskzonen vid sprututbytesmottagningen och beroendecentrumen.

Av Socialstyrelsens rapport framgår också att 17 regioner bedrev sprututbytesverksamhet förra året. Region Dalarna har tillstånd att bedriva verksamhet men ännu inte startat, enligt rapporten. I slutet av året hade Västernorrland, Gävleborg och Västmanland fortfarande inte ansökt om tillstånd.

Naloxon är en opioidantagonist som effektivt häver effekten av opioider, till exempel heroin, vid livshotande opioidförgiftning.