Som Läkartidningen tidigare berättat har Region Gävleborg slopat kravet på att varje hälsocentral alltid måste ha en specialistläkare i allmänmedicin på plats. Efter att det debatterats flitigt och skjutits upp flera gånger, tog regionpolitikerna i förra veckan beslutet att närvarokravet för specialister i allmänmedicin sänks på hälsocentralerna.

De nya reglerna innebär att en allmänläkare bara måste vara på plats en dag i veckan. Övrig tid räcker det med legitimerad läkare. Beslutet har väckt stark kritik hos den politiska oppositionen, allmänläkarna, facket, privata vårdgivare, pensionärsorganisationer och distriktssjuksköterskor.

I dag torsdag, en dryg vecka efter beslutet, startade en namninsamling för att få politikerna att tänka om.

– Vi tycker att det känns viktigt att säga ifrån. Vi tror att det är ett hot mot hela primärvården, säger Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.

Han har startat namninsamlingen tillsammans med Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen.

Marina Tuutma, Distriktsläkarföreningen, och Magnus Isacson, Svensk förening för allmänmedicin.

De båda skriver i namninsamlingen att det tar många år att bli specialistläkare i allmänmedicin och att yrkesgruppen tar hand om de stora folksjukdomarna och upptäcker 70 procent av all cancer; därför kan de uppgifterna inte kan överlåtas till läkare utan specialistkompetens.

– Det är ju vi som är lämpade att ta hand om de här patienterna och ha en helhetssyn. Därför ser vi det här som väldigt farligt för patienter. Det blir inte patientsäkert, säger Magnus Isacson.

Beslutet i Region Gävleborg kommer som en reaktion på allmänläkarbristen. Men Magnus Isacson tror att regionen nu kommer få det ännu svårare att rekrytera specialister i allmänmedicin, eftersom ST-läkare i stor utsträckning kan vilja utbilda sig någon annanstans.

– De kanske inte ser någon riktig framtid i regionen. Och då blir det successivt färre allmänläkare och till slut blir det väldigt svårt att bemanna. Det drabbar hela regionens sjukvårdssystem.

Han fortsätter:

– Det är synd för Region Gävleborg har till exempel Sandvikens vårdcentral som har väldigt gott rykte i allmänläkarkåren. Men det hamnar lite i skuggan av ett sådant här beslut.

Initiativtagarna hoppas att namninsamlingen ska belysa frågan ytterligare, få mer fart på debatten och att politikerna så småningom ska tänka om.

– Vi kommer skicka den till ansvarig politiker i Region Gävleborg och försöka visa på att det är många som är oroliga och bekymrade över det här beslutet, säger Magnus Isacson.

Ett par timmar efter att namninsamlingen startats på torsdagseftermiddagen hade den ungefär 150 underskrifter och hade delats nära 100 gånger på Facebook.

 

Läs även:

Gävleborg sänker kravet om allmänläkare på hälsocentraler

Allmänläkare i öppet brev: »Det blir en styckevis låtsasverksamhet«