Efter ett extrainsatt sammanträde på fredagsmorgonen beslutade regionstyrelsen i Norrbotten att skicka en begäran till Sverige Kommuner och regioner (SKR) om att få aktivera krislägesavtalet.

– Vi har uttömt alla möjligheter att lösa den här situationen på andra sätt som är mer skonsamma för medarbetarna. Tyvärr står vi vid vägs ände och våra vanliga kollektivavtal räcker inte till, säger regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson i ett pressmeddelande.

Krislägesavtalet innebär bland annat att ordinarie arbetstid sätts till 48 timmar per vecka i max fyra veckor, mot att arbetsgivaren betalar 220 procent av lönen och att ersättningen höjs vid särskild nödfallsövertid.

Senare på fredagen godkände SKR begäran. Avtalet ska nu gälla för sjuksköterskor och undersköterskor på

  • Anestesi, operation och intensivvård på Sunderby och Gällivare sjukhus.
  • Akut omhändertagande i Piteå. Där inkluderas även covid-IVA.
  • Intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus.

Regionen framhåller att avtalet ska användas så sparsamt och under så kort tid som möjligt.

– Det är mycket tufft att arbeta under krislägesavtal och vi vill så fort som möjligt kunna återgå till våra vanliga kollektivavtal, säger Per Berglund, chef för division Länssjukvård, i pressmeddelandet.

Region Norrbotten blir den sjunde regionen där krislägesavtalet nu är aktiverat. De övriga är Stockholm, Jönköpings län, Västerbotten, Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Läkare har anvisats enligt avtalet i Uppsala och Jönköpings län.

 

Läs även:

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

KRISLÄGESAVTALET

I mars förra året kom Läkarförbundet överens med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona om ett krislägesavtal. Avtalet kan aktiveras av arbetsgivarorganisationerna och reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation:

  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.

Källa: Sveriges Kommuner och regioner